Mediamaksu

Yleisradion julkista palvelua ja rahoitusta pohtinut työryhmä esittää nykyisen tv-lupamaksun korvaamista kaikilta kotitalouksilta perittävällä mediamaksulla. Esitys on Yleisradion kannalta hyvä ja tärkeätä julkista palvelutehtävää suorittavan julkisen yhtiön toimintaedellytysten turvaaminen kestävällä ja riittävällä tavalla on välttämätöntä.  Kansalaisreaktiot ovat kuitenkin olleet kaikkea muuta kuin tyytyväisiä esitykseen hyvin ymmärrettävistä syistä. Työryhmän jäsenet ovatkin nimittäneet medimaksu-esitystään vähiten huonoksi vaihtoehdoksi. […]

Lue lisää...

Islanti

Islannissa vasemmisto voitti vaalit ja voi jatkaa oman enemmistönsä turvin hallituksessa. Tulos selittyy tietenkin Islannin syvällä talouskriisillä, joka on suoraa seurausta keinottelukapitalistisesta vauhtisokeudesta. Vihaiset islantilaiset syyttävät siitä nyt vielä vähän aikaa sitten juhlittuja finanssijuppeja, mutta myös poliitikkoja yleensä ja aivan erityisesti maan pitkäaikaista suurinta puoluetta, oikeistolaista itsenäisyyspuoluetta. Sen rinnalla hallituksessakin istuneet, mutta kannatustaan nostaneet sosialidemokraatit katsottiin […]

Lue lisää...

Kulttuuri ja julkinen rahoitus

Olin Hämeenlinnassa kulttuurin yhteiskuntavastuuta käsitelleesssä seminaarissa, jossa puhuttiin mm. kulttuurista kansakunnan rakentajana. Siihen liittyen pohdin mm. kulttuurin rahoituskanavia. Iso osa kulttuurista – ainakin määrällisesti suurin osa – on tuotettu, esitetty ja nautittu enemmän tai vähemmän markkinatalouden puitteissa, mutta koskaan sitä ei ole tehty yksinomaan markkinaehtoisesti. Jos kulttuuria tuotettaisiin ja käytettäisiin vain markkinaehtoisesti, niin suuri osa […]

Lue lisää...

Internationaali aseriisunnan asialla

Sosialistisen internationaalin uusi aseriisuntatyöryhmä kokoontui Berliinissä. Kylmän sodan vaikeimpina aikoina 70- ja 80-luvulla vastaavaa työryhmää veti Kalevi Sorsa, jonka johdolla ryhmä kävi korkean tason tapaamisissa Washingtonissa ja Moskovassa. Oli tärkeätä pitää liennytyksen liekkiä yllä, vaikka se välillä toivottomalta näyttikin.  Vaikka aika, olosuhteet ja agenda ovat eri kuin 30 vuotta sitten, ovat ydinaseet edelleen keskuudessamme. Siksi SI-ryhmän työohjelmassa ydinaseriisunnan […]

Lue lisää...

EU-vaalit tulevat

Euroopan parlamentin vaalit pidetään puolentoista kuukauden päästä. On pelättävissä, että vaaliosanotto jää nytkin hyvin alhaiseksi, jopa viimekertaistakin alemmaksi. Se olisi suuri vahinko, sillä Euroopan parlamentin merkitys lainsäätäjänä ja päätöksentekijänä on jo nyt suuri ja kasvaa edelleen Lissabonin sopimuksen myötä. Osasyy vähäiseen kiinnostukseen voi olla siinä, ettei europarlamentti ole sellainen parlamentti, josta komissio EU:n hallituksena olisi […]

Lue lisää...