Hävittäjähankinta ja isänmaallisuus

Laitan tännekin viikonvaihteessa tekemäni kaksi HX hanketta koskenutta facebook-päivitystäni pysyvämmin arvioitavaksi:

”Hallitus on ratkaissut hävittäjäkilpailun F 35:n eduksi. Sen julkisen ja ei-julkisen tiedon perusteella, mitä kaikkien ehdokkaiden täyttämästä suorituskykyky- ja muista kriteereistä tiedän, olisin hallituksen päättäjänä esittänyt Gripenia tai muuta eurooppalaista ratkaisua. Epäilen että tämä valinta osoittautuu kalleimmaksi ja saattaa osoittautua myös turvallisuuspoliittiseksi virheeksi. Mutta kansanedustajanahan minulta ei kysytä mielipidettä, kunhan vain hyväksyn laskun.

Isompi kysymys tietenkin on, onko tämä hävittäjähankinta ylipäätään kustannustehokkain tapa vahvistaa Suomen turvallisuutta, vai olisiko kannattanut vielä jatkaa Hornetien käyttöikää ja katsoa mihin suuntaan voimakkaan muutoksen alla oleva ilmapuolustus kehittyy. Juna kuitenkin pantiin tälle raiteelle jo niin varhain, että harkintamahdollisuus tuhraantui. Toki esitän tämän myös itsekritiikkkinä sille etten aioissa ollut hereillä ja aktiivinen.

Kun nyt oltiin vain viiden vaihtoehdon varassa olisi kokonaisharkintani kuitenkin johtanut toisenlaiseen päätökseen.” 10.12.2021

”Jatketaan vielä keskustelua hävittäjähankinnasta, sillä en haluaisi sen jäävän vain niiden näkyvimpien F 35 hankintaa hehkuttavien mielenilmaisujen varaan, joissa näkemystä ryyditetään nimittelemällä ja solvaamalla niitä, jotka olisivat kannattaneet toistakin ratkaisua.

Sekä hankinnan puolustajiin että kyseenalaistajiin mahtuu monenlaista väkeä ja monenlaisia motiiveja, enkä lähde niitä enempi arvioimaan. Sen vain haluan tehdä selväksi, että itse olen puolustusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän vetäjänä ja puolustusvaliokunnan jäsenenä yksiselitteisesti sen linjausten takana ja pidän myös riittävästä sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtimista välttämättömänä osana eduskunnan niin ikään yksimielisesti hyväksymiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksia.

Monet ovat puheenvuoroissaan palanneet talvisotaan. Minäkin teen samoin muistuttamalla, että ainut maa, josta Suomi sai myötätunnon lisäksi myös aineellista apua, oli aseita, vapaaehtoisia ja rahoitusta toimittanut Ruotsi. Sen ilmavoimista kolmannes toimi osana Suomen Lapin puolustusta eikä maa julistautunut puolueettomaksi vaan totesi vain olevansa ei-sotaa-käyvä maa.
Englanti ja Ranska toki tarjoutuivat lähettämään 40 000 sotilasta pohjoiseen. Näistä vain pieni osa olisi tullut Suomeen eikä niillä olisi ollut muuta vaikutusta sodan sotilaalliseen lopputulokseen kuin sodan pitkittäminen siitä seuraavine menetyksineen, sillä pääjoukko olisi jäänyt Ruotsiin pitämään strategisia malmikenttiä hallussaan estääkseen malmin viennin Saksaan.

Jatkosodassa meillä sitten oli liittolaisena sotilaallinen suurvalta, joka vastasi myös Pohjois-Suomen rintamasta, mutta sekään ei päättynyt meille onnellisesti.

Kuten puolustusvaliokunnan mietinnössä puolustusselonteosta todetaan, ” Suomen turvallisuuden ja koskemattomuuden sotilaallinen varmistaminen on aina ensi sijassa Suomen oman varautumisen ja kykyjen varassa. On tärkeää, että tämä riippumattomuus ymmärretään myös Suomen ulkopuolella. Siten Suomen kansainvälisen puolustusyhteistyön lähtökohtana ovat kansallisen puolustuksen tarpeet, ja se luo myös edellytyksiä poliittisen ja sotilaallisen avun vastaanottamiselle ja antamiselle tarvittaessa.”

Kaikki apu kriisitilanteessa on tietenkin tervetullutta. Ruotsi on kuitenkin se maa, jonka merkitys Suomen puolustukselle on suurin, sillä se on se maa jolla on aidoin ja välittömin intressi Suomen koskemattomuuden säilyttämiseen. Siksi olisin pitänyt perusteltuna, että olisimme syventäneet Suomen ja Ruotsin puolustuksen integraatiota ruotsalaisella konehankinnalla. Gripenin suorituskyky on riittävä Suomen puolustuksen tarpeisiin ja tätä hankintaa olisivat tukeneet myös taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet.

Eduskunnalla ole missään vaiheessa ollut päätösvaltaa itse hankintavalinnan osalta, sen on vain hyväksyttävä syntyvä lasku, minkä se on jo etukäteen todellista loppusummaa tietämättä tehnytkin. Nyt eletään tämän enemmistön tuen saaneen päätöksen mukaan. Kun kaikkien puolustusratkaisujen tarkoituksena on kuitenkin turvata demokraattisten vapauksien käyttömahdollisuus maassamme, niin sallittaneen sen käyttö myös hävittäjäratkaisun arviointiin. ” 11.12.2021