Mediamaksu

Yleisradion julkista palvelua ja rahoitusta pohtinut työryhmä esittää nykyisen tv-lupamaksun korvaamista kaikilta kotitalouksilta perittävällä mediamaksulla. Esitys on Yleisradion kannalta hyvä ja tärkeätä julkista palvelutehtävää suorittavan julkisen yhtiön toimintaedellytysten turvaaminen kestävällä ja riittävällä tavalla on välttämätöntä.  Kansalaisreaktiot ovat kuitenkin olleet kaikkea muuta kuin tyytyväisiä esitykseen hyvin ymmärrettävistä syistä. Työryhmän jäsenet ovatkin nimittäneet medimaksu-esitystään vähiten huonoksi vaihtoehdoksi. Itse uskon että löydettävissä on vieläkin vähemmän huono, ja se kannattaa etsiä ennen kuin Yleisradiosta tehdään syntipukki epäsosiaalisen veron keksijänä. Yhtenä  vaihtoehtona kannattaa vielä harkita monien vähän turhaan kammoamaa budjettirahoitustakin.  Muistettakoon miten keskeinen syy Margaret Thatcherin uran päättymiseen oli pääkohtainen eli regressiivinen, ”poll taxina” tunnettu kunnallisveroesitys. Mediamaksu muistattaa liiaksi tätä epäoikeudenmukaiseksi koettua veromuotoa ja siinä missä Thatcherin kaatuminen oli siunaus olisi Yleisradion heikentäminen suunnaton vahinko. 7.5. 2009