Teknologian kehitysvekselit

Maailma on ainakin otsikoiden ja lausumien tasolla kokenut myöhäisenäkin tervetulleen ilmastoherätyksen. Siihen liittyy voimakkaasti myös pyrkimys ratkaista päästöjen vähentämisen tarve kehittämällä kokonaan uusia teknologioita. Tässä ei ole kyse vain siitä, että otetaan kaikkialla käyttöön paras ja puhtain olemassaoleva teknologia, vaan yhtä lailla siitä, että uusien teknologioiden odotetaan ratkaisevan nyt vielä mahdottomia asioita. On tietysti luonnollista […]

Lue lisää...

Maahanmuutto

Presidenttifoorumissa sanailtiin maahanmuutosta, vaikka isoista vastakkaisuuksista tuskin oli kyse. Presidentti Halonen on täysin oikeassa siinä, että maahanmuuttajiin tulee suhtautua tulevina kansalaisina, joilla on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestölläkin, eikä vain työvoimana jota voidaan ja pitää jotenkin säädellä Suomen työmarkkinasuhdanteiden mukaisesti. Suhdanteet vaihtelevat, mutta väestön ikääntyminen ja siitä seuraava väestörakenteen muuttuminen niin, että ei-työssäkäyvien ikäluokkien suhteellinen […]

Lue lisää...

Hallitus kaivaa pohjaa julkiselta terveydenhuollolta

Hallituksen esitys terveydenhuollon palveluseteleistä oli eilen eduskunnan lähetekeskustelussa. Sen keskeinen sisältö on, että palvelusetelin antaessaan kunta sitoutuu maksamaan yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun käyttämisestä syntyneet kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Kunta päättää itse, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja määrää sen arvosta. Asiakkaalla on toki myös mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunta on velvollinen järjestämään palvelun muuten. Esitys […]

Lue lisää...

Market failure

 Sen, että käsitteelle market failure on vaikea löytää lyhyttä ja yksiselitteistä suomenkielistä vastinetta, voi selittää kahdella tavalla. Voi ajatella ettei Suomessa ylipäätään tunneta tilanteita, joissa markkinat eivät toimisi klassisten markkinateoreettisten oppien edellyttämällä kuluttajien tarpeiden tyydytyksen, voimavarojen tehokkaimman jakamisen ja hyvinvoinnin maksimoinnin takaavalla tavalla. Oikeampi selitys on kuitenkin se, että meillä – toisin kuin anglo-saksisissa, aiemmin klassisen […]

Lue lisää...

Yle ja julkinen palvelu

Sanoma-konserni on jo pidemmän aikaa osana yleiseurooppalaista mediatalojen kampanjaa aktiivisesti häärinyt Yleisradion aseman heikentämiseksi ja julkisen mediapalvelun yksityistämiseksi. Ihan legitiimi mielipide vaikka eri mieltä olenkin, mutta uutta on se ettei mediakonserni ole näin härskisti aikaisemmin käyttänyt omaa mediavaltaansa minkään sen omia yksityisiä taloudellisia intressejä palvelevan kampanjan hyväksi. Viimeksi konsernin päälehti antoi Sunnuntaidebatti -palstansa Sanoma Newsin […]

Lue lisää...