Maahanmuutto

Presidenttifoorumissa sanailtiin maahanmuutosta, vaikka isoista vastakkaisuuksista tuskin oli kyse. Presidentti Halonen on täysin oikeassa siinä, että maahanmuuttajiin tulee suhtautua tulevina kansalaisina, joilla on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestölläkin, eikä vain työvoimana jota voidaan ja pitää jotenkin säädellä Suomen työmarkkinasuhdanteiden mukaisesti. Suhdanteet vaihtelevat, mutta väestön ikääntyminen ja siitä seuraava väestörakenteen muuttuminen niin, että ei-työssäkäyvien ikäluokkien suhteellinen osuus kasvaa, on tosiasia kaikissa Euroopan maissa. Maailmassa, jonka väkiluku on 6,9 miljardia eli kolme kertaa suurempi kuin vielä minun syntyessäni, ja jossa melkein mahdoton tehtävämme on sopeuttaa toimintomme kestävän kehityksen rajoihin, ei väestönkasvukaan voi jatkua. Kaikkien maiden on pakko sopeutua siihen tilanteeseen, jota väestönkasvun välttämätön tasaantuminen merkitsee.  Euroopassa, missä oma väestönkasvu on tasaantunut, toivotaan lyhytnäköisesti, että ketjukirjerakentamista ja -kasvua voidaan jatkaa ns. työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä ilman, että me joutuisimme sopeutumaan vakaaseen väestökehitykseen. Onneksi sopeutumispaineet ovat suurimmat niissä kehittyneissä maissa, joilla on siihen parhaat taloudelliset edellytykset. Kaikille maahanmuuttoon tulevaisuutensa rakentaville maille tulee pää vetäjän käteen jo paljon ennen kuin nykyiset väestöräjähdyksen köyhimmät maat joutuvat miettimään, mistä aikanaan saavat nuoria maahanmuuttajia hoitamaan ikääntyvää väestöään. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan myös maahanmuuttajia. Syyksi riittää se, että meillä voi olla kasvavia vaikeuksia houkutella tänne Euroopan kylmille perukoille edes sama määrä väkeä samoihin tehtäviin kuin vapaaseen liikkuvuuteen tottuneita suomalaisia lähtee opiskelijoina, työntekijöinä tai elämäntaiteilijoina viettämään kasvavan osan elämästään Suomen rajojen ulkopuolella. Oikein ymmärretty ja hyvin ja vastuullisesti hoidettu maahanmuutto on siten sekä kulttuuriamme että taloudellista ja sosiaalista hyvinvointiamme edistävä asia.  21.3. 2009