Hallitus kaivaa pohjaa julkiselta terveydenhuollolta

Hallituksen esitys terveydenhuollon palveluseteleistä oli eilen eduskunnan lähetekeskustelussa. Sen keskeinen sisältö on, että palvelusetelin antaessaan kunta sitoutuu maksamaan yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun käyttämisestä syntyneet kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Kunta päättää itse, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja määrää sen arvosta. Asiakkaalla on toki myös mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunta on velvollinen järjestämään palvelun muuten. Esitys sai poikkeuksellisen kylmää kyytiä oppositiolta, eikä syyttä. Esitys onkin hallituksen tähän asti johdonmukaisin ja vaarallisin hyökkäys tasa-arvoisia hyvinvointipalveluja vastaan. Se tulee toteutuessaan johtamaan terveyserojen ja eriarvoisuuden kasvuun, julkisen terveydenhuollon rapautumiseen ja vauhdittamaan luokkayhteiskunnan paluuta.  Kokoomuslaiset hehkuttivat valinnanvapautta lisäävää esitystä ja kertoivat, miten köyhien tilanne paranee kun paremmin toimeentuleva väki poistuu terveyskeskusjonoista. He kuitenkin unohtivat mainita, että nämä vievät samalla jatkuvasti heikkenevän julkisen terveydenhuollon palvelujen parantamiseen tarvittavat kunnan rahat mukanaan. Tästähän on kyse: hyvätuloisten käyttämiä yksityisiä terveyspalveluja lihotetaan julkisin varoin ja jätetään köyhemmille jäävät julkiset palvelut hiljalleen rappeutumaan. Halvemmaksi ei terveydenhoito yhteiskunnalle tätä kautta tule, kuten Yhdysvaltain esimerkki osoittaa. Huomiotaherättävää oli se, että kokoomus jäi kutakuinkin yksin puolustamaan uutta fantastista esitystään. Muutama keskustan ja vihreiden edustaja esitti samanlaista kritiikkiä kuin vasemmistokin. Olisi silti pieni ihme, jos hallituksen esitys kaatuisi eduskunnassa. Näin ei tapahdu ainakaan, ellei sitä vaatimaan saada samanalaista kansanliikettä kuin se joka tyrmäsi Vanhasen/ Kataisen (tarpeeton ylipyyhittävä) eläke-esityksen. 17.3. 2009