”Unohtuiko hyvä journalismi?” Mielipidekirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa 23.10.2007

Etelä-Suomen Sanomilla on täysi oikeus siinä missä kenellä tahansa olla sitä mieltä että Suomen tulisi liittyä Natoon. Minulla puolestani on täysi oikeus arvostella tässä kampanjoinnissa käytettyjä journalistisesti kyseenalaisia menettelytapoja ja pitää Ylen tv-uutisten tapaa käsitellä lähetystöneuvos Kozinin lausuntoa tarkoitushakuisena vääristelynä. Sen sijaan että toistaa Ylen väitettä Kozinin tarjoamasta strategisesta kumppanuudesta yhteisine sotaharjoituksineen Naton vaihtoehtona, ESS olisi voinut ensin käydä tv-uutisten nettisivuilla toteamassa, mitä Kozin todella sanoi ja ei sanonut, mutta politikointi näytti menneen hyvän journalismin edelle.

Toiseksi haluan oikaista lehtenne samassa pääkirjoituksessa esitetyn perättömän väitteen siitä, että olisin ulkoministerinä tehnyt kaikkeni, ettei uuteen EU-sopimukseen tullut ns. turvatakeita. Ensinnäkin sopimukseen tuli artikla alkuperäisen esityksen mukaisena, täydennettynä Nato-maiden esittämällä ja liittoutumattomien maiden hyväksymällä täydennyksellä siitä, että sitoumus ei kuitenkaan vaikuta tiettyjen maiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.

Pitää paikkansa, että toimin tasavallan presidentin ja hallituksen toivomalla tavalla sen puolesta, että artikla sai sellaisen muodon jonka kaikki EU:n jäsenmaat saattoivat hyväksyä. Tällä on aivan oleellinen merkitys sillä Ruotsi oli aluksi passiivinen koko artiklan suhteen ja valmistautui jättäytymään sen ulkopuolelle. Suomen aktiivisuus liittoutumattomien maiden yhteisen esiintymisen puolesta varmisti kuitenkin sen, ettei sellaista lievästi sanoen hyvin epätoivottavaa tilannetta, jossa jotkut maat olisivat jättäytyneet koko EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteenkuuluvuutta ja uskottavuutta heikentävällä tavalla minkään tätä koskevan artiklan ulkopuolelle.