Oikeusvaltio EU:n keskiössä

Euroopan Unioni on yleensä ollut kiitettävän aktiivinen puuttuessaan eri tavoin unionin jäsenyyttä hakeneissa ehdokasmaissa ja kaikissa muissakin maissa esiintyviin ihmisoikeuksien loukkauksiin sekä oikeusvaltion toimintaa ja hyvää hallintoa koskeviin puutteisiin. EU:n vaikutusvalta on suurimmillaan silloin, kun maat ovat neuvottelemassa Unionin jäsenyydestä, mutta kun neuvottelut ovat päättyneet ja jäsenyys toteutunut ei EU:lla enää olekaan vastaavia vaikutusmahdollisuuksia. Niinpä EU-maissakin voidaan ja on myös etenkin Unkarissa tehty sellaista lainsäädäntöä ja muutoinkin toimittu oikeusvaltiokysynyksissä tavalla, joka ehdokasmailta eväisi mahdollisuuden päästä unionin jäseneksi.

EU-maat ovat nyt 16.12. hyväksyneet uuden oikeusvaltiomekanismin, jonka tarkoituksena on arvioida oikeusvaltioperiaatteen toteutumista EU-jäsenmaissa. Oikeusvaltiokehityksen edistämisestä ja turvaamisesta tullaan käymään säännöllistä keskustelua jäsenmaiden kesken. Myös oikeusvaltiokehityksen puutteisiin tai huoliin on jatkossa helpompi puuttua, kun siihen on luotu uusi menettely.  Uusi menettely ei korvaa olemassa olevia oikeudellisia välineitä epäkohtiin puuttumisessa tai Euroopan neuvoston keskeistä roolia eurooppalaisten arvojen vartijana, vaan täydentää niitä.

Tämä EU:n oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen sai alkunsa Suomen, Saksan, Tanskan ja Alankomaiden ulkoministereiden maaliskuussa 2013 tekemästä aloitteesta. Yhdessä kirjoitimme komission puheenjohtaja Barrosolle oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen välttämättömyydestä. EU:n uskottavuuden takia on olennaista, että se itse edustaa niitä korkeita ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteita, joita se mm. jäsenyyttä hakevilta mailta tiukasti edellyttää. Mekanismia ei ole luotu minkään yksittäisen maan vuoksi, vaan se koskee ja kohtelee tasapuolisesti kaikkia.

Oikeusvaltiomekanismin käynnistäminen on tervetullut päätös, joka korostaa sitä, että Euroopan unioni on ennen kaikkea arvoyhteisö. Arvot lakkaavat olemasta arvoja, jos niistä tingitään. On onnellinen sattuma, että Junckerin komissiossa oikeusvaltiokehitys kuuluu kirjeen yhdelle alkuperäiselle allekirjoittajalle, komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansille, joka varmasti pitää huolen siitä, että päätös toimeenpannaan tehokkaasti ja oikeusvaltiokehityksen arvioinnilla on todellista merkitystä. Euroopan unionin oikeusvaltioluonteen vahvistaminen on olennaista, kun perusoikeudet ja universaalit periaaatteet ovat uhanalaisia jo EU:n omassa lähiympäristössä.

18.12. 2014‏