Myrsky vesilasissa

 

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä pyöritetty juttua siitä, miten olisin vaatimassa akateemisen tutkimuksen suitsimista ja sananvapauden rajoittamista. Näin siksi, että lausuin kysyttäessä mielipiteeni erään maanpuolustuskorkeakoulussa työskentelevän everstiluutnantin facebook-esiintymisistä.

Puolustan aina akateemista vapautta, enkä ole koskaan reagoinut kyseisen henkilön minkäänlaisiin akateemisiin näyttöihin, joita en edes lainkaan tunne. En ole muutenkaan hänen toimintaansa seurannut, mutta olen aiemminkin saanut jonkin verran ihmettelevää palautetta hänen julkisista esiintymisistään, joita on pidetty hyvin poliittisina ja joihin uskon hänen esimiestensäkin reagoineen sotilaalle sopimattomana käyttäytymisenä.

Tavalla ja tyylillä, jolla asianomainen mielipiteitään esim. Venäjästä, Ukrainasta ja Fennovoimasta esittää, ei ole mitään tekemistä tieteellisen argumentoinnin kanssa. Toki monet dosentit esittävät suuntaan jos toiseenkin hyvin erilaisia ja kummallisiakin mielipiteitä muilla kuin akateemisilla foorumeilla (ja joskus niilläkin), mutta siihen heillä on sananvapauden nimissä oikeus, vaikkei se heidän tieteellistä arvostustaan parannakaan.

Upseereita koskee kuitenkin rikoslakiin kirjattu kielto luvattomaan poliittiseen toimintaan osallistumisesta. Se ei toki saa estää mielipiteiden esittämistä, mutta asettaa kyllä perustellusti rajoja sille miten sen tekee; asia joka jokaisen upseerin pitää ammatinvalinnan tehdessään tietää ja hyväksyä.

Tällaista upseeripolitikointia nyt kiivaasti puolustavien kannattaa ajatella asiaa siltä kannalta, että Suomen puolustusvoimat nauttivat laajasti suomalaisten luottamusta ja niiden työtä arvostetaan. Olen itse seurannut sotilaittemme toimintaa erilaisissa kriisinhallintatehtävissä ja se luottamus, jota he kansainvälisestikin nauttivat, on todella ansaittua. Minusta on tärkeää, että tätä luottamusta ja arvostusta ja sen synnyttämää laajaa maanpuolustustahtoa ei horjuteta sellaisella, jopa epälojaalisuutta valtiojohtoa kohtaan osoittavalla upseerien julkisella politikoinnilla, jota ei voi pitää palveluksessa olevilta asianmukaisena.

Ironista asiassa on, että jupakka lähti liikkeelle kyseisen henkilön Fennovoiman ydinvoimalahanketta koskeneesta kommentoinnista, jossa kirjoittajan purkaus lähinnä kohdistui hanketta ajaneeseen pääministeriin ja kokoomukseen, kun taas minä hallituksessa ja eduskunnassa äänestin kyseistä esitystä vastaan.

14.12. 2014