Itämeren ilmatilan turvallisuus taattava

 

Ilmatila Itämeren alueella on Ukrainan kriisin ja Venäjä-Nato suhteiden kärjistymisen myötä ollut huomattavasti laajentuneen sotilaallisen lentotoiminnan käytössä. Itämeren alue ei kuitenkaan ole ainoa alue, jolla Venäjä on halunnut näyttää provokatoriseksikin katsottavalla tavalla sotilaallista voimaansa. Siihen ovat myös Nato-maat vastanneet lisäämällä omaa sotilasilmailuaan. Tämä on valitettava ja tarpeeton seuraus kansainvälisen jännityksen kasvusta ja sitä edelleen lisäävä asia.

Sotilaskoneiden lennnättäminen kansainvälisessä tai oman maan ilmatilassa ei ole kiellettyä, mutta sen on tapahduttava siviili-ilmailun turvallisuutta vaarantamatta. Vaikka sotilaskoneiden lentäminen ilman niiden sijainnin kertovan transponderin päällekytkentää ei ole sekään kiellettyä, voi se aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita, puhumattakaan tilanteista joita syntyy virheellisten lentotietojen ilmoittamisesta tai muiden maiden ilmatilan loukkaamisesta. Tähän ovat Suomen ilmailuviranomaiset puuttuneet myös Venäjän vastaavien viranomaisten kanssa.

Venäläisten tai muidenkaan maiden koneiden toiminta ei toistaiseksi ole aiheuttanut Suomen ilmailuun liittyviä vaaratilanteita. Suomen ilmavalvonnan valmiustila on hyvä ja toimii 24/7 niin, ettei yksikään ilmatilaamme lähestyvä lentokone jää tunnistamatta eikä ainutkaan ilmatilaloukkaus selvittämättä. Ilmatilamme loukkauksia on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut noin kolmekymmentä. Näistä noin puolessa on ollut venäläiskone osallisena, mikä suurin piirtein vastaa niiden osuutta rajoillamme liikkuvasta muiden maiden lentokalustosta.

Yksikään ilmatilaloukkaus ei ole sisältänyt Suomeen kohdistuvaa poliittista tai sotilaallista uhkaa. Jokaiseen tapaukseen on aina reagoitu ja selvitetty asia sekä rajavalvonnan yhteyksiä että diplomaattisia kanavia käyttäen, tarvittaessa ministeritasoakin myöten. Kapeimmillaan 12 km:n leveyisessä Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa voi tapahtua tahattomiakin ylityksiä sen ohella, että puutteellinen kielitaito tai piittaamattomuus voi myös niihin johtaa. Nämä voidaan ja tulee estää yhteistyöllä ja kansainvälisiä ilmailusääntöjä tinkimättömästi noudattamalla.

27.12. 2014