Rauha Ukrainaan ja Lähi-itään

Euroopan Unionin ja ASEAN -maiden ulkoministereiden kokouksessa tänään Brysselissä Saksan kollega Frank-Walter Steinmeier totesi puheenvuorossaan, että aselepo ja tulitauko eivät riitä, tarvitaan myös poliittinen ratkaisu. Hän puhui Ukrainasta. Omassa puheenvuorossani lainasin tätä ja totesin sen koskevan myös Gazaa ja Israelin ja palestiinalaisten tilannetta. Ukrainassa poliittisen ratkaisun on kunnioitettava Ukrainan suvereenisuutta ja koskemattomuutta, Lähi-idässä Israelin turvallisuutta ja palestiinalaisten oikeutta elinkelpoiseen ja suvereeniin omaan valtioon.

Yhtäläisyyksiä on muitakin. Molemmissa tapauksissa taustalla on kyse alueiden laittomasta miehityksestä ja haltuunotosta, ja molemmissa tapauksissa on yhtä johdonmukaisesti vaadittava kansanvälisen oikeuden kunnioittamista ja suhtauduttava sitä rikkoviin samalla tavoin. Sivullisten siviilien surmaaaminen on aina rikos, jolla on oltava seuraamuksia.

Kummassakaan tapauksessa kestävät poliittiset ratkaisut eivät synny siten, että jokin osapuoli ajetaan nurkkaan ja kaikki sen argumentit mitätöidään. Molemmissa tapauksissa tarvitaan myös valmiutta asteittain tiukennettaviin toimiin ja pakotteisiin, mutta ne on rakennettava siten ne tarjoavat myös mahdollisuuden kunnialliseen sovintoratkaisuun.

Molemmissa konflikteissa voi myös kysyä missä ovat naiset. He eivät ole niitä jotka surmaavat siviilejä, pahoinpitelevät vastustajia eivätkä niitä jotka antavat käskyjä näihin tekoihin. He ovat kuitenkin näissäkin konflikteissa mukana itse uhreina ja muita uhreja surevien joukossa. Kestäviä rauhansopimuksia ei saada, ellei niitä tekemään saada mukaan myös naisia täysivaltaisina ja itsenäisinä ratkaisijoina.

23.7 2014