Ei hallintarekisterille!

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti viime viikolla, että suomalaiset saisivat oikeuden siirtää osakesijoituksiaan hallintarekisteriin, jonka tiedot olisivat julkisia vain neljä kertaa vuodessa ja vain isojen osakemäärien osalta. Tätä salailulakia perustellaan sillä, että EU:n direktiivi sitä edellyttäisi, mikä sekin näyttää olevan väärä tulkinta. Ja vaikka ei olisikaan on tämä asia, jossa Suomen tulee viimeiseen saakka pitää kiinni avoimuuden puolustamisesta ja torjua harmaata taloutta vastaan toimimisen vaikeuttaminen.

Nykyisin suomalaisten kaikki sijoitukset pörssiyhtiöihin ovat julkisia arvopaperikeskuksessa jatkuvasti. Myös hallitusohjelman mukaan arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuus ja läpinäkyvyys tulisi säilyttää ”vähintään nykytasolla”. Työryhmän julkisuutta rajoittava ja niin verohallinnolle kuin pienomistajille tarpeettomia vaikeuksia aiheuttava esitys joutaakin tältä osin suoraan roskakoriin.

9.7. 2014