Ukraina tulitauon rauettua

Presidentti Poroshenkon alun perin yksipuolisesti julistama tulitauko Ukrainassa on päättynyt. Vaikka ns. separatistien tärkein tukija Venäjä ilmoitti kannattavansa tulitaukoa, sitä kuitenkin rikottiin varsin laajasti. Venäjän ilmoitus ei myöskään poistanut epäilyjä siitä, että sen todelliset toimet eivät rauhansuunnitelmaa tukeneet. Separatistit käyttivät tulitaukoa hyväkseen ottaakseen haltuunsa Ukrainan armeijan tukikohtia ja myös muista aseellisista välikohtauksista on useita raportteja. Ukrainan sekavassa tilanteessa ja sen ymmärtämistä edelleen vaikeuttavassa informaatiosodassa ei tosin ole aivan varmaa, etteivätkö hallituksen puolesta toimivat joukot olisi voineet olla syyllisiä joihinkin niistä. Ukrainan hallituksella on koko ajan ollut kiistämätön oikeus ja velvollisuuskin palauttaa maahan järjestys. Toisin kuin ukrainalaisten selvän enemmistön tuella presidentiksi valitulla Poroshenkolla, ei aseistetuilla separatistijoukkioilla ole minkäänlaista valtakirjaa esiintyä Donbasin alueen venäjänkielisen väestön nimissä. Merkit viittaavat päinvastoin siihen, että heidän väkivaltainen käytöksensä ja pelottelunsa on edelleen vähentänyt heidän alun perinkin vähäistä kannatustaan alueen väestön keskuudessa.Tämä ei tarkoita etteikö venäjänkielisillä ukrainalaisilla olisi legitiimejä huolia ja odotuksia, joihin separatistien aseistariisuminen ei vielä mitenkään vastaa. Kaikissa konfliktin ratkaisusuunnitelmissa, alkaen helmikuun Maidanin mielenosoitukset lopettaneesta sopimuksesta, Geneven sopimuksen ja ETYJ:n tiekartan kautta Poroshenkon rauhansuunnitelmaan, on keskeisellä sijalla inklusiivisen dialogin kautta aikaansaatava, kaikkien vähemmistöjen ja alueiden oikeudet ja päätäntävallan turvaava poliittinen ratkaisu perustuslakiuudistuksineen ja parlamenttivaaleineen. Uudistukset ovat tarpeen kaikille ukrainalaisille, joilla tähän asti ei ole ollut mahdollisuutta elää demokraattisessa ja korruptiosta vapaassa oikeusvaltiossa.Venäjän suora ja epäsuora tuki aseistetuille separatisteille ja Ukrainan suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta loukannut Krimin annektointi ovat tuomittavia. Se että perustellusti voimme osoittaa myös Ukrainan tai EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden tehneen vähintään arviointivirheitä ei anna niille liioin oikeutusta. Samalla on kuitenkin muistettava, että Ukrainan vakaus ja vapaus on myös Venäjän intresseissä eikä edelleenkään tule toimia tavalla joka vaikeuttaisi tätä rakentavan laajan ratkaisun toteuttamista. Tässä tarkoituksessa tulitauon uusiminen ja vahva sitoumus sen ylläpitämiseen olisi nyt tarpeen. 1.7. 2014