Sveitsi ja EU

Sveitsin viime viikonvaihteen kansanäänestystulos on herättänyt aika lailla hämmennystä. Äärimmäisen niukalla 50,3 prosentin enemmistöllä sveitsiläiset kannattivat aloitetta, jossa halutaan kiintiöiden asettamista EU-maista tuleville maahanmuuttajille. Aloitteen takana oli puolueista oikeistopopulistinen SVP. Vaikka maan hallitus oli hyvin selvästi aloitteen hyväksymistä vastaan, tulee Sveitsin hallitus tietenkin toimimaan kansanäänestystuloksen mukaisesti, ja me muutkin kunnioitamme sveitsiläisten kantaa. Sveitsi ei kuitenkaan yksipuolisesti voi muuttaa EUn kanssa tekemiään sopimuksia, joihin molemminpuolinen vapaa liikkuvuus sisältyy. Kansanäänestys johtaa siis neuvotteluprosessiin, jonka kesto ja tulos on epävarma. Uskon, että sen aikana tulee käymään selväksi, että kansanäänestystuloksen täytäntöönpanosta seuraa myös sveitsiläisille kustannuksia ja menetyksiä, mikä voi johtaa vielä asian uudelleen arviointeihin. Sellainen reaktio, että sveitsiläisten katsottaisiin sulkeneen itsensä laajemman Euroopan ulkopuolelle, on kuitenkin torjuttava.Myös EU-maissa esiintyy tuttujen ”mamukriitikoiden” kritiikkiä vapaata liikkuvuutta ja avoimia työmarkkinoita kohtaan. Vapaa liikkuvuus on kuitenkin yksi Euroopan yhdentymisen perusperiaatteita, joka on myös tuottanut konkreettista taloudellista ja muunlaistakin hyötyä kaikille siinä mukana oleville maille. Hyvään voi kuitenkin liittyä myös kielteisiä lieveilmiöitä, joista on voitava puhua avoimesti ja joihin on puututtava. Useimmiten ne syntyvät sillon, kun  sitä periaatetta, että jokaisessa maassa työnteon on tapahduttava kunkin maan  kansallista työlainsäädäntöä ja sitovia työehtosopimuksia noudattaen, ei kyetä tai tahdota toteuttaa.11.2. 2014