Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on tänä syksynä ollut vahvasti esillä eri yhteyksissä. YK:n yleiskokouksen avajaisviikolla syyskuun lopussa useat maat, mukaan lukien Suomi, vetosivat jälleen YK:n turvallisuusneuvostoon Syyrian tilanteen siirtämiseksi ICC:lle.  Vaikka Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisestä on päästy yhteisymmärrykseen, väkivalta jatkuu maassa jopa kiihtyvällä tahdilla. YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 2.10.2013 antama lausuma Syyrian humanitaarisesta tilanteesta puhui karua kieltään. Sota on vaatinut jo yli 100.000 ihmisen hengen ja laajamittaiset ja vakavat ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset jatkuvat.  Sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja muihin rikoksiin syylliset on saatava oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Jo tämän vuoden tammikuussa Suomi liittyi Sveitsin aloitteesta laadittuun yli 50 valtion kirjeeseen, jossa turvallisuusneuvostoa kehotettiin siirtämään Syyrian tilanne ICC:lle.ICC:stä on tullut kymmenen toimintavuotensa aikana keskeisin kansainvälinen toimija rankaisemattomuuden vastaisessa työssä ja kansainvälisen rikosoikeuden kehittäjänä. ICC:n uhrirahaston kautta jo yli 110.000 uhria on saanut konkreettista apua rahaston ohjelmien kautta ja rahaston mandaatti uhreille maksettavien hyvitysten täytäntöönpanon osalta on käynnistymässä tuomioistuimen annettua ensimmäisen tuomionsa viime vuonna.  Suomi on kuulunut alusta lähtien ICC:n aktiivisten tukijoiden joukkoon.ICC tarvitsee myös poliittista tukea, johon olemme vahvasti sitoutuneet myös EU:n ja Pohjoismaiden piirissä, sekä Liechtensteinin ulkoministerin aloitteesta perustetun epävirallisen ulkoministeriverkoston puitteissa. Useissa yhteyksissä on esimerkiksi peräänkuulutettu yhteistyötä ICC:n kanssa.Afrikan maat olivat ICC:tä perustettaessa avainasemassa, ja valtaosa Afrikan Unionin (AU) jäsenmaista on ICC:n osapuolia. Afrikan valtioiden piirissä on kuitenkin viime aikoina esitetty kriittisiä kannanottoja, joissa ICC:tä on muun muassa syytetty liiallisesta keskittymisestä Afrikkaan. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka ICC:n käynnissä olevat oikeuskäsittelyt koskevatkin Afrikan valtioita, niistä suurin osa on kyseisten valtioiden itsensä ICC:n tutkittavaksi siirtämiä.Addis Abebassa, Etiopiassa järjestettiin ICC:tä koskeva AU:n ylimääräinen huippukokous 11.-12.10., jossa AU päätti tietyistä toimista esitetyn kritiikin pohjalta.  On tärkeää käydä Afrikan maiden kanssa dialogia ICC:hen liittyvistä kysymyksistä, mutta samalla varmistaa, ettei kehitys kulje ICC:tä tai sen itsenäisyyttä tai kansainvälisessä rikosoikeudessa saavutettua edistystä millään tavoin heikentävään suuntaan. Oli merkillepantavaa, että kritiikistä huolimatta AU:n huippukokouksessa ilmaistiin vahvaa tukea rankaisemattomuuden poistamiselle, korostaen tämän olevan Afrikan Unionin tavoitteiden ytimessä. 15.10. 2013