Arktista oikeudenkäyntiä

Greenpeacen aktivisteja vastaan perusteettomalta ja kohtuuttomalta näyttänyt syyte merirosvoudesta on Murmanskin oikeudessa peruttu, ja hyvä niin. Uudet syytteet huliganismista ovat edelleen vakavia ja niistä voi Venäjällä seurata pitkätkin vankeustuomiot. Suomen hallituksella ei ole syytä enempi kommentoida julkisuudessa oikeudellista prosessia, jota käydään Venäjän lainsäädännön mukaisesti.Tässä vaiheessa ei ole aihetta lähteä spekuloimaan oikeuden päätöksellä ja siitä seuraavilla mahdollisilla toimilla. Prosessia seurataan ja suomalaissyytettyyn on oltu jatkuvasti yhteydessä ja hänelle annettu kansalaispalvelulain edellyttämä apu ja tuki.Moskovassa yhteydenpito, tietojen vaihto ja toimintojen koordinointi on ollut koko ajan tiivistä kaikkien niiden 18 maan kesken, joiden kansalaisia on syytteessä. Suomen konsuli Murmanskissa on myös auttanut niitä maita, joilla ei ole pysyvää konsuliedustusta Murmanskissa.Yhteydenpitoa on ollut ja se jatkuu myös ministereiden kesken.Se pitääkö arktisilla alueilla sallia öljyn- ja kaasuntuotanto ja millaisin ehdoin on äärimmäisen iso ja tärkeä kysymys, mutta oikeutta ei nyt käydä siitä. Välittävä linkki näiden kahden asian välillä ovat Greenpeacen käyttämät menettelytavat, ja niitä on syytä pohtia muuallakin kuin Murmanskin tuomioistuimessa. Väkivallatonta mielenosoittamista ei missään pidä kriminalisoida, mutta siihen liitetty kansalaistottelemattomuus on jo vaikeampi kysymys. Voi myös kysyä ovatko kommandoiskuja muistuttavat valtausyritykset sellaista väkivallatonta toimintaa, jota aina tulee ymmärtää. 25.10. 2013