YK:n yleiskokous alkoi lupaavasti

Tämänsyksyinen YK:n yleiskokous avattiin vielä epävarmoissa ja kohtuullisen alakuloisissa tunnelmissa, mutta ensimmäisen viikon päätyttyä voi todeta alun olleen sittenkin lupaava. Puheet ovat puheita mutta niidenkin sävy on tärkeä ja erityisesti on syytä panna merkille toisena puhujana esiintyneen presidentti Barack Obaman puhe. Retorisesti hänen puheensa ovat aina olleet tasokkaita, mutta nyt puhetta leimasi myös rakentava konkretia, jolla hän käsitteli niin Lähi-idän rauhanprosessia, Irania kuin laajemminkin Yhdysvaltain suhdetta monenkeskiseen yhteistyöhön.

Lähi-idän rauhanneuvottelut jatkuvat ja vaikka tulos on edelleen epävarma, on Obaman ja hänen ulkoministerinsä Kerryn sitoutuminen niiden menestyksekkääseen jatkamiseen tärkeä, kuten myös koko kvartetin panos. Obaman kädenojennus Iranin suuntaan on vastaus maan uuden presidentin Rouhanin maltillisiin puheisiin, ja vaikka se vielä jäi puhelinkeskustelun varaan voidaan jatkuvia neuvotteluja Iranin kanssa maan ydinohjelman rauhanomaisuuden varmistamisesta nyt jatkaa astetta aiempaa toiveikkaammin.

Merkittävin uutinen viime viikolta on turvallisuusneuvostossa saavutettu yksimielisyys Syyrian kemiallisten aseiden kokoamisesta ja hävittämisestä. Päätöslauselman toteuttaminen vaati vielä paljon työtä ja monien avoimien kysymysten ratkaisemista ja sen loppuunsaattaminen on pitkä prosessi, jossa olemme varautuneet siihen, että Suomenkin kemiallisiin aseisiin liittyvää osaamista halutaan YK:n käyttöön.

Kemiallisten aseiden hävittäminen ei lopeta tavanomaisin asein jatkuvaa tappamista. Nyt tarvitaan välittömästi jatkoa Syyrian kansan kärsimykset lopettavan poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi, mihin siihenkin on turvallisuusneuvostossa orastava valmius. Sama koskee myös jo monen kuukauden ajan yritettyä päätöslauselmaa Syyrian humanitäärisen avun varmistamisesta.

Syyria oli keskeinen asia myös Suomen yleiskokouspuheenvuorossa. Siinä myös painotettiin kestävän kehityksen toteuttamiseksi tarvittavan työn kiireellisyyttä, mitä osaltaan alleviivaa sopivasti juuri ennen puhetta julkistettu kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n uusin hälyttävä raportti.

29.9. 2013