Kemialliset aseet hävitettävä!

Hyviä uutisia Genevestä Venäjä-USA neuvotteluista. Saavutettu yhteisymmärrys Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisestä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel hyvin vaikealla tiellä, jolla on monta kuoppaa ja mäkeä edessä. Sekin on totta, että vaikka tämä etenisi ilman uusia mutkia, ei se vielä suinkaan lopeta Syyrian taisteluita. Luottamuspääoma on kahden ja puolen vuoden sotimisen jälkeen käynyt joka suunnalla vähiin. Nyt se, että turvallisuusneuvostossa päästäisiin ensimmäisen kerran yksimielisyyteen Syyriaa koskevasta päätöslauselmasta voi avata tien myös sellaisen poliittisen ratkaisun saavuttamiseen, jolla humanitäärisen katastrofin laajentuminen saataisiin loppumaan.

Vaikka sitä jotkut näemmä hehkuttavatkin on myös todettava, ettei tämä ole pohjoismaiden yhdessä balttien kanssa saatikka Suomen keksimä ratkaisu. Mutta jos olemme edes pieneltä osin voineet vaikuttaa siihen, että ne joiden käsissä ratkaisujen tekeminen on ovat nyt näinkin pitkällä, niin hyvä niin. Sekin osaltaan velvoittaa meitä olemaan YK:n ja kemiallisen aseen kieltoa valvovan OPCW-järjestön käytettävissä jos osaamisellemme ja asiantuntemuksellemme aseiden jäljittämisessä ja myöhemmin myös mahdollisessa rauhanturvaamisessa on tarvetta.

Kahden miljoonan pakolaisen asemaa ei ratkaista muutoin kuin luomalla olosuhteet, joissa he voivat turvallisesti palata koteihinsa. Ennen kuin tämä on mahdollista tarvitaan varmasti myös Suomen näkyvää osallistumista erityisen hädänalaisessa asemassa olevien pakolaisten auttamiseksi, myös tarjoamalla heille turvaa Suomessa.

14.9. 2013