Valoa Syyrian tunnelissa?

Yhdeksi mahdollisuudeksi ratkaista kemiallisten aseiden käytön Syyriassa luoma tilanne on noussut Syyrian kemiallisten aseiden hävittäminen luotettavassa kansainvälisessä valvonnassa YK:n johdolla. Ajatus esitettiin useissa puheenvuoroissa EU:n ulkoministereiden kokouksessa perjantai-lauantaina ja nyt Venäjä on tehnyt saman ehdotuksen, jonka Syyria on ulkoministerinsä suulla jo kertonut hyväksyvänsä. Vaikka tämän toteuttamisessa on vielä monta mutkaa edessä on tärkeätä, että siihen tartutaan YK:n turvallisuusneuvostossa, joka voi sitä velvoittavasti vaatia, asettaa sille määräajan ja päättää tiukasta ja aukottomasta valvontamekanismista. Onnistuessaan tällainen eteneminen on parempi kuin mikään muu tarjolla oleva vaihtoehto eivätkä epäluulot eri osapuolten aikeista ja rehellisyydestä saa estää sen hakemista.Rikos on kuitenkin jo tapahtunut eikä vaatimusta syyllisten saattamisesta oikeudelliseen vastuuseen voi unohtaa ja kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n on käynnistettävä tutkimusprosessi. Tällainen ei vielä tuo ratkaisua, jolla Syyrian jo yli 110 000 kuolonuhria vaatinut ja yli kaksi miljoonaa ihmistä pakolaisuuteen ajanut väkivalta lopetetaan, mutta sekin parantaa sen saavuttamista paremmin kuin mikään muu tie. Suomen on osaltaan oltava valmis antamaan osaamisensa ja voimavaransa YK:n käyttöön näiden ratkaisujen hyväksi. Siihen on myös varauduttava mahdollisesti vielä eteen tulevassa tilanteessa, jossa tarvitaan vahvaa YK:n rauhanturvaoperaatiota, niin vaativa ja vaarallinen kuin se voi ollakin.Kahden miljoonan pakolaisen ongelmaan ei ole muuta kestävää ratkaisua kuin turvallisen paluumahdollisuuden luominen. Sitä valmisteltaessa on muitakin tapoja, joilla voimme osallistua pakolaisten hädän lieventämiseen.10.9. 2013