EU:n laajentuminen etenee

Vahvin peruste EU:n saamalle Nobelin rauhanpalkinnolle on ollut unionin menestys rauhanprojektina. Se ei ole vain tehnyt sotaa alkuperäisten perustajajäsenten välillä mahdottomaksi vaan Unionin jatkunut laajentuminen on samalla vahvistanut rauhan ja vakauden piiriä maanosassa, jossa vielä viime vuosituhannen lopulla nähtiin sotimista ja sotarikoksia. Euroopan Unioni saa maanantaina 28. jäsenensä kun Kroatian liittymissopimus astuu voimaan. Kroatian jäsenyyttä on edeltänyt poikkeuksellisen pitkä vuonna 2005 alkanut neuvotteluprosessi. Enemmän kuin Kroatian ongelmallisuudesta pituus kertoo EU:n kasvaneesta tarkkuudesta ja varovaisuudesta laajentumisen suhteen, minkä taustalla ovat keskittyminen eurokriisin hoitoon, laajempi yleinen laajentumisväsymys ja erityisesti se, miten eräiden jäsenmaiden poliittisista syistä tapahtunut ennenaikainen jäseneksiotto on alentanut kynnystä vaatia ja valvoa kaikkien erityisesti oikeusvaltioon liittyvien jäsenyyskriteerien toteuttamista ennen jäsenyyden hyväksymistä. Kun näin myös Kroatian neuvottelurposessista tuli tiukempi voi nyt odottaa, ettei EU:n 28. jäsenvaltio tuo enää uusia ongelmia mukanaan Unioniin.On kuitenkin tärkeätä, että unioni pitää ovensa avoimena niille eurooppalaisille maille, jotka haluavat jäseniksi ja täyttävät kaikki kriteerit. Näin myös vähän kitisten tapahtui yleisten asiain neuvostossa tällä viikolla. Korkea edustaja Ashton ja komissio ovat itsekin hämmästyneitä siitä, miten hyvin heidän fasilitoimansa dialogi Belgradin ja Pristinan välillä on edennyt ja osapuolet tulleet toisiaan vastaan. Sen vuoksi on välttämätöntä, että myös EU tulee molempia vastaan niiden EU-pyrkimyksissä. Näin tapahtuu kun viimeistään tammikuussa 2014 aloitetaan sekä jäsenyysneuvottelut Serbian että assosiaatiosopimusneuvottelut Kosovon kanssa.Yhtä tärkeätä on, että Turkin jäsenyysneuvottelut etenisivät normaalissa järjestyksessä. Viime viikkojen mielenosoitukset Turkissa ja niiden yhteydessä nähty tuomittava poliisiväkivalta ja sopimattomat pääministerilausunnot kertovat siitä, että maalla on vielä pitkä matka jäsenyyteen. EU on eräiden jäsenmaiden vaikutuksesta itse ollut tähän saakka neuvotteluja jarruttava osapuoli, mikä ei ole edistänyt Turkin halukkuutta sitoutua ja toteuttaa europpalaisia arvoja. Nyt kun tätä sitoutumista on tärkeätä viime viikkojen tapahtumien jälkeen vahvistaa on hyvä, että myös jäsenyysneuvottelujen normaalia edistymistä käytetään siinä välineenä.26.6. 2013