Puolustusvoimauudistuksella suuria vaikutuksia myös siviilityöpaikkoihin

Hallituksen valmisteleman puolustusvoimauudistuksen toteutus on edennyt puolustushallinnossa sen jälkeen, kun hallitus on sen käsitellyt hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa yhdessä presidentin kanssa. Suurinta mielenkiintoa ja intohimojakin ovat herättäneet puolustusvoimien tulevalle kustannustehokkaalle toiminnalle välttämättomät päätökset varuskunnista ja niihin liittynyt erillinen valmistelukupru Dragsvikin varuskunnan tulevaisuudesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut sotilasorganisaation muutokset. Tämä sotilaspuolen järjestely vastaa sitä käsitystä, mikä hallitusohjelman mukaisesti laadittavan turvallisuus- ja puolustuspoliitisen selonteon valmistelussa on tähän mennessä todettu. Puolustusvoimia on uudistettava vastaamaan nykypäivän haasteisiin samalla kun ikäluokat pienenevät ja materiaalikustannukset kasvavat.Puolustushallinnossa tapahtuu kuitenkin samaan aikaan paljon sisäistä muutosta, joka osin johtuu puolustusvoimauudistuksesta ja osin on hallinnon sisäisiä järjestelyjä.Jo viime syksynä puolustushallinnon ravitsemuspalvelut yhtiöitettiin perustamalla uusi valtionyhtiö. Tähän uuteen yhtiöön siirtyminen koski 550 ruokahuollon työntekijää ja oli suuri muutos työnantajapuolelta. Muutoksen lieventämiseksi työntekijöiden turvaksi säädettiin neljän vuoden suoja-aika irtisanomisen uhalta. Jatkossa puolustushallinto aikoo avata ruokahuoltonsa avoimelle kilpailulle ja samalla uusi Kuopiosta johdettava Leijona-catering voi alkaa kilpailla itsekin markkinoilla. Kaikki eivät ole olleet vielä vakuuttuneita tällaisen muutoksen tarpeellisuudesta.Tällä hetkellä ajankohtainen järjestely koskee puolustushallinnon palvelukeskusta. Puolustushallinnon henkilöstö- talous- ja tietohallintopalveluja keskitetysti tuottavassa uudessa keskuksessa olisi noin 200 työntekijää. Tällainen suuri palvelukeskus on haluttu työnantaja mihin osaan Suomea tahansa. Kilpailussa ovat nyt olleet mukana Joensuu, Jyväskylä, Kouvola ja Tuusula. Tietääkseni keskustelua käydään lähinnä Joensuun ja Tuusulan sijoitusvaihtoehtojen välillä. Ei ole vaikea nähdä, että erityisesti Joensuussa varuskunnan lakkautuksen vaikutuksia toivotaan korvattavaksi edes osin sillä, että puolustushallinnon palvelukeskus sijoitetaan sinne.Vähemmän julkisuudessa on puhuttu puolustushallinnon kiinteistöhallinnon järjestelyistä. Tämä ehkä siksi, että asia on puolustushallinnon sisäisen työryhmän valmistelussa pitkälle vuoteen 2013 asti ja vielä niin, ettei henkilöstöä ole otettu työryhmään mukaan. Puolustushallinnon kiinteistöhuollossa on noin 800 työntekijää eri puolilla maata. Olen saanut henkilöstöltä paljon yhteydenottoja siitä, että valmisteilla olisi malli, jolla koko armeijan kiinteistöhuolto ulkoistetaan. Tämä tapahtuisi muuttamalla tilojen vuokramallia kokonaisvuokramalliksi, jossa puolustus maksaisi vuokrassa Senaatti-kiinteistöille myös huollosta ja samalla siis luopuisi omasta kiinteistöhuollostaan. Valtionyhtiö Senaatti-kiinteistöillä ei ole huoltotoimintaa, joten muutos tarkoittaisi automaattisesti työn ulkoistamista.Tällaiset yksityistämishankkeet ovat aiemman kokemuksen perusteella kyseenalaisia ja joka tapauksessa sellaisia, että niitä on arvioitava tarkemmin koko hallituksen voimin. Puolustusvoimauudistuksesta ei saa tulla suuri työn yksityistämishanke.21.5. 2012