Kilpailu, kuluttajat ja tutkimus

Työ- ja elinkeinoministeriössä suunnitellaan kilpailu- ja kuluttajavirastojen yhdistämistä. Tätä perustelevat säästösyiden ohella monet kyseisten virastojen jos eivät päällekkäiset niin ainakin rinnakkaiset tehtävät. Myös kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämistä virastojen kanssa selvitetään. Näin synnytettäisiin uusi vahva valvontavirasto: markkinaviranomainen, jossa yhdistyvät kilpailuoikeus, markkinavalvonta ja kuluttajansuoja. Virasto kattaisi EU:n komission kilpailupolitiikasta, kuluttaja- ja terveysasioista sekä markkinavalvonnasta vastaavien pääosastojen toimialat. Tämä kuulostaa äkkiseltään hyvältä ja tehokkaalta, mutta antaa aihetta myös vakviin epäilyihin. Vaikka yleisesti voi katsoa, että terve ja avoin kilpailu on myös kuluttajien etujen mukaista, niin se ei suinkaan aina ja kaikessa pidä paikkaansa. Jos ristiriitoja esiintyy, voi epäillä että elinkeinointresseistä lähtevä kilpailunäkökulma jyrää kuluttajien intressit. Liian usein kiilusilmäistä kilpailunäkökulmaa edustavan EU:n esimerkki ei ole rohkaiseva, mm. silloin kun kuluttajansuojadirektiiviä lähdettiin ajamaan monien maiden jo saavutettua kuluttajansuojelua heikentävältä täysharmonisoinnin pohjalta. Suomessakin muistamme, miten aikanaan kilpailuasiamies aiheutti kuluttajille harmia lopettamalla pankkien siihen asti hyvin toimineen pankkikorttien yhteiskäyttöjärjestelmän. Aika ajoin toistetaan myös kilpailun nimissä vaatimuksia Suomen hyvin toimivan taksilupa- ja tilauskeskusjärjestelmän purkamisesta ja korvaamisesta samankaltaisella taksikaaoksella, josta jo Ruotsissa saadaan nauttia. Kuluttajansuojelun ja -edunvalvonnan tulee olla riippumatonta markkina- ja yritysintresseistä ja tämän täytyy olla keskeinen kriteeri arvioitaessa mahdollisia hallintomuutoksia. Sama koskee myös kuluttajatutkimusta. Valtionhallinnossa on muutoinkin käynnissä taannoiseen tuottavuusohjelmaan perustunut kaikenlaisen tutkimuksen yhdistämisvimma, jota sitäkin pitää tarkastella kriittisesti. Tutkimuksen vapaudelle ja monipuolisuudelle on hyvä, että valtionkin kustantamana saadaan tehdään erilaista vaikkakin osin päällekkäistä tutkimusta, jossa voidaan päätyä myös erilaisiin tuloksiin. Tutkimuksen vapaus ja uskottavuus edellyttävät sitä, että senkään järjestämisessä ei synnytetä epäilyjä vain yhtä kulloistakin totuutta propagoivaa liian keskitettyä järjestelmää. Mutta epäilen tarttuisiko uusi keskitetty kilpailuviranomainen tällaiseen epäkohtaan. 1.4. 2012