Riihtä lämmitetään jo

Hallitus valmistautuu kolmen viikon päästä käytäviin kehysneuvotteluihin. Tiistainen strategiaistunto virkamieskunnan esittämine talouskehitystä koskevine tavanomaisine madonlukuineen ei ollut vielä tarkoitettukaan ratkaisujen tekemiseen, ja on syytä alleviivata, ettei se edes sopinut mistään haarukasta, jossa ratkaisuja tultaisiin tekemään.  Näissä keskusteluissa on aina ongelmana se, että päätöksiä teetetään yhden virallisen virkamiestotuuden kertovien arvioiden ja näkemysten pohjalta. En epäile Suomen Pankin ja ministeröiden vastuullisten virkamiesten rehellistä pyrkimystä todellisuutta väärentämättömiin lukuihin. Yhtä kaikki tosiasia on, että istuntosalin ulkopuolella tutkimuslaitoksissa ja ekonomistikunnassa vallitsee paljon laajempi näkemysten kirjo, johon hallitus ei koskaan kollektiivina pääse tutustumaan. Kukaan ei myöskään kiellä, että jokainen arvio on äärimmäisen herkkä pieniinkin muutoksiin pohja-arvoissa. Siten pienikin ylitys hyvin varovaisiin kasvuennusteisiin voi lähes poistaa koko laskennallisen sopeuttamistarpeen lyhyellä aikavälillä. Vaikeutta lisää myös se, että sopeuttamistoimet – leikkaukset ja veronkorotukset – voivat herkästi edelleen heikentää kasvua ja johtaa kasvua kuihduttavaan ja työttömyyttä kasvattavaan kierteeseen, jossa myöskään alijäämä ei supistu läheskään tavoitellua määrällä. Yksimielisyys ainakin otsikkotasolla vallitsee siitä, että nyt on tehtävä isoja ja kauskantoisia rakenneuudistuksia, jotka vahvistavat talouden ja varmistavat hyvinvointivaltion toiminnan myös tulevaisuudessa. Kun – ja siis samalla iso jos – niissä onnistutaan voidaan välitöntä sopeuttamistoimien tarvetta olennaisesti vähentää. Isoimmat asiat ovat jo työn alla oleva puolustusvoimauudistus, harmaan talouden torjumisohjelma, kaavailtu kuntauudistus ja työurien pidentäminen. Tähän listaan on ehdottomasti lisättävä julkisen terveydenhuollon laadun ja saatavuuden turvaava ja yksityisten terveysmenojen kasvun katkaiseva terveydenhoitouudistus. Puolustusvoimauudistus on ainoa hallituksessa jo selkeästi sovittu asia ja harmaan talouden torjuntaohjelman perustakin on jo hallitusohjelmassa valettu, muut ovat aika alkutekijöissään ja on vaikea uskoa, että niistä muutamassa viikossa saataisiin täsmällisiksi luvuiksi muutettavaa tolkkua.  Yritettävä kuitenkin on, sillä muutoin kamreerikammalla tehty kehyssopeutus voi tuottaa jopa enemmän vahinkoa kuin kestävyyttä taloudenpitoon.   29.2. 2012