Helsinki Prosessi Review Conference

Globalisaatiota ja demokratiaa käsitellyt Helsinki Prosessi käynnistettiin Tansanian ja Suomen yhteisenä hankkeena kymmenen vuotta sitten, ja se saatettiin päätöksen kuusi vuotta myöhemmin, jolloin loppuraportti luovutettiin YK:n pääsihteerille. Kun nyt järjestimme yhdessä Tansanian ulkoministerin Bernand Memben kanssa vetämäni kaksipäiväisen Helsinki Prosessi + 10 konferenssin Hanasaaressa, emme olleet herättämässä prosessia uudelleen henkiin, vaan tekemässä yhdessä siinä mukana olleiden lukuisten yhteistyökumppanien kanssa kertaluonteisesti tilannearvioita siitä, miten maailma tänään makaa ja mitä Prosessissa työstetyille ajatuksille ja esityksille on tapahtunut. Toisena ajatuksena oli saada samoilta kumppaneilta tukea Suomen hallituksen ohjelmassa oleville monille globalisaatiohallintaa koskeville tavoitteille ja kuulla heidän näkemyksiään siitä, miten niitä voitaisiin konkretisoida ja viedä eteenpäin.  Tilaisuudessa vallitsi innostunut henki, käydyt keskustelut antoivat paljon hyödyllisiä ajatuksia ja kaikki kutsutut pitivät aloitetta konferenssin järjestämisestä tervetulleena. Vaikka prosessia sellaisenaan ei enää käynnistetä, on tarpeen ylläpitää ja kehittää prosessissa rakennettuja monipuolisia yhteistyösuhteita kansalaisyhteiskuntaan ja muihin toimijoihin, samoin kuin prosessin ystäväryhmänä tunnettuun joukkoon valtioita, joiden kanssa olemme vieneet joitain valikoituja hankkeita eteenpäin. Tämä voi johtaa esim. pienten työryhmien kokoamiseen valittujen kysymysten merkeissä ja erillisten sivutapahtumien järjestämiseen  Helsinki Prosessin brändiä käyttäen, esim. Rio + 20 kokouksen yhteydessä Rio de Janeirossa kesäkuussa. 15.2. 2012