Vankilentoja Suomen ilmatilassa?

Yhdysvaltain terrorismin vastaisessa sodassa syrjäytettiin edellisen presidentin George W. Bushin aikana monet oikeusvaltioperiaatteet ja ihmisoikeudet, räikeimpänä esimerkkinä kidutuksen salliminen. Vankeja otettiin eri puolilla maailmaa ja toimitettiin Guantanamon tukikohdan erityisvankilaan. Presidentti Obaman aikana tämä ei ole jatkunut, mutta lupauksistaan huolimatta hänkään ei ole vielä saanut Guantanamoa tyhjennetyksi ja pidätettyjen kohtelua vastaamaan yksiselitteisesti ihmisoikeussopimusten edellyttämää käytäntöä. Ketään ei myöskään ole vielä saatettu vastaamaan tapahtuneista rikkomuksista.  Sen selvittäminen mitä ja miten kaikki on tapahtunut jatkuu edelleen. Kiitettävintä aktiivisuutta asiassa ovat osoittaneet Amnesty International ja monet muut ihmisoikeusjärjestöt. Amnesty jätti viime kuussa ulkoministeriölle selvityspyynnön suuresta määrästä vuosina 2001– 2006 Suomessa käyneitä amerikkalaisia lentoja, joiden voitiin epäillä liittyneen laittomiin vankikuljetuksiin. Ministeriö pyysi liikenteen turvallisuusviranomaista Trafia, jonka hallussa nämä noin 90 lentoa koskevat tiedot ovat, selvittämään asiaa. Tämä selvitys saatiin viime tiistaina. Koska UM ei voi omista valmiuksistaan riippumatta julkistaa sellaista tietoa, jonka vastuuviranomainen katsoo olevan salassapidettävää, halusimme vielä saada liikenne- ja viestintäministeriöltä heidän kirjallisen kantansa siihen, miltä osin tiedot ovat julkisia ja miltä osin liikesalaisuuden piiriin kuuluvia. Heti kun tämä kanta perjantaina kirjallisesti saatiin, ulkoministeriö julkisti kaiken ulos annettavissa olevan tietonsa. Tämän selvityksen perusteella viitteitä laittomasta toiminnasta ei löytynyt. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö kyseisiä lentoja olisi voitu käyttää myös laittomiin tarkoituksiin, mutta ulkoministeriön hallussa olevin tiedoin ja toimivaltaamme kuuluvin keinoin emme voi asiasta enempää todeta. Rikosepäilyjen tutkiminen kuuluu muille viranomaisille, joille ulkoministeriö tietysti antaa kaiken käytössään olevan virka-avun.  Jos Suomen ilmatilaa on väärinkäytetty laittomiin tarkoituksiin, niin sama koskee myös kymmeniä muita maita. Joissakin näistä, kuten salaisia kuulustelukeskuksia maaperällään sallineissa maissa, ovat ainakin jotkut viranomaiset olleet osallisia tapahtuneeseen. Näin ei ole Suomessa. Suomi on yksiselitteisesti pitänyt kiinni ja edellyttänyt myös muilta oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeussopimusten kunnioittamista kaikkien epäiltyjen kohtelussa.  Helsingin Sanomille on todettava, että selvitys käynnistettiin Amnestyn kirjeen perusteella ja siitä olivat kiinnostuneita muutkin tiedotusvälineet kuin HS ja samaan konserniin kuuluva Nelonen. Siksi ei ollut mitään perustetta antaa tietoja ensin vain yhden tiedotusvälineen käyttöön.

29.10. 2011