Euroratkaisut lähestyvät

Ratkaisut Portugalin tukipaketista, euromaiden väliaikaisen EVRR:n täydentämisestä ja sen vuonna 2013 korvaavasta pysyvästä Euroopan Vakausmekanismista EVM:stä ovat kaikki pöydällä valtiovarainministereiden ECOFIN-kokouksessa maanantaina Brysselissä. Ketään tuskin hämmästyttää se,  että yritys löytää Suomen kanta näihin Kimmo Sasin vetämän ryhmän kautta epäonnistui täysin. Sosialidemokraatit ovat kuitenkin panneet liikkeelle vakavan yrityksen löytää kaikkiin näihin koko tulevan hallituskauden pohjaksi kestävä ratkaisu, jossa myös sijoittajavastuu toteutuisi riittävällä tavalla.

Mitä kauemmaksi tulevaisuuteen mennään sitä helpompaa on päästä sopuun ratkaisusta, joka ainakin teoriassa turvaa riittävän sijoittajavastuun tulevassa pysyvässä EVM-mekanismissa. Demareilla on myös ihan hyviä ja tarpeellisia ajatuksia siitä, mistä nyt tulisi yrittää päästä sopuun tulevien kriisien välttämiseksi. Ongelmaksi jää vielä se, miten kestämättömästi velkaantuneiden maiden velkakriisiin syntyyn holtittomina luotottajina osallistuneet pankit ja rahoittajat saataisiin myös osaltaan kantamaan vastuuta jo toteutuneesta riskinotostaan.

Ratkaisun saattaa tuoda Kreikka, jonka tilanne ei toistaiseksi ole ollut uusien neuvottelujen kohteena. Näyttää yhä selvemmältä, että Kreikan päästäminen velkojen uudelleenjärjestelyn kohteeksi on väistämättä edessä, vaikka komissio ja EKP sitä kuinka vastustaisivat. Ratkaisu on vaikea ja joidenkin arvovallalle nöyryyttävä, mutta on niin oikeudenmukaisuuden ja sijoittajavastuun toteutumisen kuin myös Kreikan selviytymisen ja koko Euroopan talouden kannalta kuitenkin vähiten huono. Reilua olisi, että Suomikin tämän avoimesti sanoisi, vaikkei se todennäköisesti enää meiltä lisätyöntöä toteutuakseen tarvitsekaan.

10.5. 2011