BSPC Maarianhaminassa

Itämeren maiden parlamentaarinen kokous Baltic Sea Parliamentary Conference kokosi satakunta parlamentaarikkoa kaikista Itämeren maista kaksipäiväiseen kokoukseen Maarianhaminaan. Itämeren tilaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevat aiheet olivat tärkeitä, mutta ohjelman olisi voinut suunnitella vähän vähempien ja lyhyempien alustusten varaan, sillä nyt parlamentaarikkojen aidolle keskustelulle jäi aivan liian vähän tilaa. Kyynikko sanoo, etteivät parlamentaarikkojen puheet mitään muuta eivätkä Itämeren tilaa paranna, sillä kaikki riippuu hallitusten tekemisistä ja tekemättä jättämisestä. Hallitusten liikkeet ovat kuitenkin kansalaismielipiteelle alttiita ja parlamentaarisissa demokratioissa kansanedustajista riippuvaisia, joten näilläkin kokouksilla on oma arvonsa hallitustenkin suuntaan.  Käytin oman puheenvuoroni  turvallisuutta koskevassa keskusteluosiossa. Tällä kertaa North Stream kaasuputki ei enää puhuttanut edustajia, ja kun omassa puheenvuorossani totesin sen turvallisuudelle myönteisen keskinäisriippuvuutta lisäävän merkityksen ei se enää saanut ainakaan avoimia vastalauseita. Ympäristöllekin putki on parempi vaihtoehto kuin vastaavan energiamäärän kuljettaminen pinta-aluksissa, mutta Itämeern uhanalaisuuden huomioiden on tietenkin valvottava sitä, että hankkeessa otetaan kaikki ympäristötekijät tiukimman mukaan huomioon ja käytetään  myös uusinta ja parasta käytettävissä olevaa teknologiaa riskien minimoimiseksi. 1.9. 2010