Maahanmuutto

SDP julkisti maahanmuuttotyöryhmänsä raportin torstaina Haminassa. Se ei tapahtunut SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa, vaikka niin ainakin maikkari huolimattomasti uutisoi. Kernaasti näin olisi saanut olla, sillä jo kymmenen päivän päästä koko eduskuntaryhmä olisi voinut käsitellä linjauksia ennen niiden julkistamista.

Valtaosaltaan kannanotto painottaa ihan oikeita asioita maahanmuuton merkityksestä ja maahanmuuttajien kotouttamisesta, työmarkkinoiden pelisääntöjen noudattamisen valvonnasta ja velvollisuuksista turvapaikan tarpeessa olevien pakolaisten vastaanottomisessa. Mikään kannanotossa ei todellakaan oikeuta leimaamaan SDP:tä maahanmuuttokielteisyydellä flirttailevaksi puolueeksi, vaikka aiemmista huonosti harkituista ulostuloista tällainen mielikuva on ikävällä tavalla päässyt syntymään. Ongelmallinen kannanotossa on vaatimus jatkaa työlupien tiukkaa tarveharkintaa työllisyystilanteen mukaan. Maahanmuuttoa ei kuitenkaan voi tarkastella vain kapeasti suhdanteiden mukaan ja vaihtelevan työvoimakysynnän valossa. Suomeen ei hakeuduta ilman odotusta työpaikasta. Jos ennusteet työvoimapulasta ovat usein osuneet harhaan, niin vähintään yhtä erehtyneitä ovat olleet ”tutkimukset” Suomeen hakeutuvista 400 000 virolaistyöntekijästä.

Väittämä, jonka mukaan työttömyystilanteessa ulkomaalaiset vievät työpaikat suomalaisilta on tosi vain jämähtäneessä ja elinvoimattomassa taloudessa, jossa työtä säännöstellään niin kuin se olisi annetun suuruinen kiinteä möhkäle, josta jokaiselle riittää vain tarkoin mitoitettu siivu. Suomi ei onneksi ole tällainen nollasummaperiaatteella toimiva talous.

Tiedot Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta kertovat työperäisen maahanmuuton liittyvän kasvavaan työllisyyteen ja paranevaan ostovoimaan myös kantaväestön osalta. Tämä on tosi Suomessakin. Maahanmuutto lisää työvoiman tarjontaa tehtäviin, jotka eivät täyty nopeasti ja vaivattomasti.  Maahanmuuttajat ovat usein myös kantaväestöä alttiimpia perustamaan uusia yrityksiä. Työttömyys vaikuttaa toki maahanmuuttajatyöntekijöiden kysyntään, mutta työlupia on jouduttu myöntämään aloille, joissa on tilastollisesti kantaväestöä työttömänä. Luvat on myönnetty, koska tosiasiallisesti työvoimaa ei ole ollut tarjolla.

Maahanmuuttopolitiikasta ei pidä tehdä puolueiden keskinäisen syyttelyn kenttää. Rasismi on aina tuomittava esiintyy sitä missä tahansa, mutta muutoin on maahanmuuttopolitiikassa hyvä pidättyä muiden kärkevästä arvostelusta ja luottaa siihen, että omat linjaukset ovat sellaisenaan riittävän selviä ja kestäviä.

13.8. 2010