Puhemies on eduskunnan valtiollinen luottamusmies

Eduskunnan puhemiehen vaalissa kansanedustajien enemmistö ilmaisi harvinaisella tavalla tyytymättömyytensä tapaan, jolla valittu puhemies on tehtäväänsä hoitanut. Puhemieheltä odotetaan, että hän toimii koko eduskunnan työn tehostajana ja puuttuu niin valiokuntien kuin yksittäisten kansanedustajien menettelytavallisesti tai taloudellisesti kyseenalaiseen käyttäytymiseen aina, jos sellaista esiintyy. Siltä osin kun puhemies on näin tehnyt ei se anna aihetta moitteisiin tai luottamuksen epäämiseen. On myös ollut tarpeen saada parempi järjestys eduskunnan aikaisempaan holtittomaan varainkäyttöön, jollaista eduskunnan 100-vuotisjuhlintaan liittyi, ja tässäkin puhemies on toiminut oikein.  Samalla on yhtä selvää, että puhemies on kaikkien kansanedustajien ja koko eduskunnan yhteinen luottamusmies, jonka odotetaan myös puolustavan eduskunnan asemaa ja kansanedustajia silloin kun näitä aiheettomasti arvostellaan tai heidän mahdollisuuksiaan asianmukaiseen työhön heikennetään.  Mikä sitten oli syynä edustajien vaaliratkaisuun? Syitä voi jokaisella olla omansa, mutta yhtenä nimittäjänä on varmaan se, mikä ilmeni puhemies Niinistön omassa puheenvuorossa, kun hän antoi juhlallisen vakuutuksensa koko eduskunnan edessä, jossa ilmoitti voimiensa mukaan puolustavansa ”Suomen kansan (ja eduskunnan)” oikeutta perustuslain mukaan. Tällainen kiukuttelu on turhaa kansanvaltaan kuulumatonta eduskunnan väheksymistä valtiolaitoksena.   ”Laskeskelin juuri, että pärjään huonosti sellaisissa vaaleissa, joissa kansan valitsemat äänestävät. Mutta silloin kun kansa on äänestänyt, olen pärjännyt hyvin. Sillä mandaatilla minä täällä olen – ja pysyn”, Niinistö sanoi puhemiesvaalin jälkeen. Samanlaisella mandaatilla eduskunnassa ovat kaikki muutkin edustajat ja se eduskunnan nimissä esiintyvän puhemiehen on myös syytä ottaa huomioon. On ymmärrettävää, ettei eduskunta halua sellaista puhemiestä, jonka toimintaa ohjaa henkilökohtainen imagokampanjointi. Toinen asia on, että tämän viestin olisi voinut kertoa toisellakin tavalla, sillä nyt se kääntyy keskustelupalstoilla asetelmaksi hotellihuonenarisijat vastaan kansan etua valvova säästösankari.  3.2. 2010