Raha ratkaisee

Kehittyvien osavaltioiden Amerikan Korkein oikeus päätti äänin 5–4, että on maan perustuslain vastaista asettaa yritysten ja yhteisöjen ehdokkaille antamalle vaalirahoitukselle minkäänlaista kattoa, koska se rajoittaa näiden sananvapautta. Tällaisiin tuloksiin voidaan päätyä maassa, jossa läpipoliittinen tuomioistuin tekee läpipoliittisia ratkaisuja, mutta ilman mitään poliittista vastuunkantoa.

Presidentti Obama reagoikin tähän välittömästi jo suuressa vuosikatsauspuheessaan kongressille, jossa pyysi kongressia korjaamaan lain nopeasti sellaiseen muotoon, että se poistaa oikeuden epäilyt. Ennen kuin laki saadaan aikaiseksi ja menee uudestaan korkeimpaan oikeuteen toivotaan tietysti, että joku konservatiivituomareista on tullut niin seniiliksi, että presidentti voi nimittää tilalle täysjärkisen. Toki USA:n pitkän historian aikana on Korkein oikeus tehnyt edistyksellisiäkin ratkaisuja ja tulkintoja, kuten rotuerottelun lopettamispäätös vuonna 1954. Mutta oikeidenkaan ratkaisujen ei tulisi olla riippuvaisia tuomioistuimen vaihtelevista kokoonpanoista.

Suomessa ei perustuslakituomioistuinta ole eikä toivottavasti tule. Euroopan Unionin jäsenenä olemme kuitenkin mukana yhteisössä, jossa Euroopan tuomioistuin käyttää aika lailla samankaltaista poliittista tulkintavaltaa, vaikkakaan ei yhtä laaja-alaisesti kaikkeen lainsäädäntöön ulottuen. Näin tuomioistuimen ratkaisuilla on EU-lakien sovellutusta usein laajennettu ja ulotettu sellaisille aloille, joihin lainsäätäjä ei ole sitä tarkoittanut. Tästäkin on aika ajoin yritetty käynnistää keskustelua siinä tarkoituksessa, että luotaisiin parlamentille ja neuvostolle jokin nopeutettu ja yksinkertaistettu – ja komission esityksenanto-oikeuden monopolista riippumaton – mekanismi, jolla ne voisivat muuttaa jotain säädöstä silloin, kun tuomioistuimen siitä antama tulkinta ei vastaa lainsäätäjän tarkoitusta.

31.1. 2010