Jääviydestä

Raha-automaattiyhdistyksen vuotuisten avustusten jakopäätös piti hallituksessa jättää pöydälle, kun meni liian vaikeaksi selvittää kuka minkin avustuskohteen osalta olisi jäävi sen vuoksi, että itse tai lähiomainen istuu avustettavan järjestön hallituksessa, tai kenties siksi, että lähiomainen asuu RAY:n tukemassa palvelutalossa, tai ehken siksi, että on saanut vaalitukea avustettavalta järjestöltä. Jäävittömyyden varmistaminen on saanut tietenkin uuden ulottuvuuden sen jälkeen, kun poliisi alkoi tutkia pääministerin ja häntä rahoittaneen nuorisoasuntosäätiön suhteita.

Jääviyden valvonta on tietysti tärkeätä, mutta on myös sanottava, että jos Vanhanen on menetellyt väärin niin pienin rikkeistä on itsensä jääväämättä jättäminen. Jääviyden toteaminen on usein pitkän päätöksentekoketjun viimeinen muodollisuus, jolla voi välttää muotovirheeseen syyllistymisen, vaikka muutoin olisi asian valmistelussa ollut korvia myöten hunajapurkkia kaapimassa.

Vielä tärkeämpää kuin päätöksentekijän oikea-aikainen itsensä jäävääminen onkin avoimuus kaikkien kytkösten ja päätöksenteon valmistelun suhteen. Kun jääviyssääntöjä nyt arvioidaan niin niitä voisi kehittää siihen suuntaan, että mahdollisuus todellisen korruptioon vaikeutuisi, mutta myös niin, että julkisen intressin julkiseen valvontaan liittyvät muotojääviydet vähenisivät. Tarkoitan tällä sitä, että jos kaupunginjohtaja tai kuntapäättäjä nimetään kunnan edustajana jonkin kuntayhtymän hallitukseen niin voi kysyä, onko mitään järkeä siinä että hänet sen jälkeen todetaan muodollisesti jääviksi käsittelemään kunnan päätöksenteossa kaikkia kyseisen kuntayhtymän toimintaan liittyviä kysymyksiä?

6.2. 2010