Ei riitä!

Suomalaisten perusturvaa on jo pitkään heikennetty, kun erimuotoiseen perustoimeentuloturvaan ei ole tehty sen arvon turvaavia ja yleistä talouden kehitystä vastaavia tarkistuksia. Perustoimeentuloturva tulee mitoittaa niin, että se normaalitapauksessa riittää ilman, että asianomainen joutuu hakemaan elämiseensä myös toimeentulotukea. Näin ei ole enää pitkään aikaan ollut vaan perustoimeentulon riittämättömyys ajaa suuren määrän sen varaan joutuneita suomalaisia aivan tarpeettomasti toimeentuloluukulle. Se että kaikki eivät toimeentulotukea hae on joidenkin mielestä vain tervettä säästöä, mutta tällaiset kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ja köyhyysrajan allapuolella elävän väestön kustannuksella tapahtuvat säästöt eivät ole hyväksyttäviä Osoitteessa www.eiriita.fi on avattu nimenkeruukampanja vetoomuksen, jossa vaaditaan hallitusta ja eduskuntaa ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin työmarkkinatuen peruspäivärahan ja alimman sairauspäivärahan korottamiseksi 120 eurolla kuukaudessa siten, että tarkistus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Toivottavasti myöhemmin eduskuntaryhmille jätettävä vetoomus kerää mahdollisimman paljon allekirjoittajia. Tämä kampanja on lähtenyt liikkeelle Vapaus valita toisin -tapahtumasta viime kesäkuussa ja sitä tulee toivottavasti seuraamaan myös muita aloitteita. On selvää, että tällainen 120 euron korotus on aika minimalistinen, eikä tätä vetoomuksenkaan mukaan esitetä ratkaisuna kaikkiin köyhyys- ja toimeentulo-ongelmiin eikä väitetä, että 120 euron korotus olisi riittävä. Se on kuitenkin välttämätön ja kiireisin korjaus erimuotoisen perusturvan jälkeenjääneisyyteen, jota ei tule sillä verukkeella jättää tekemättä, että sen tulee myöhemmin jatkua laajempina sosiaaliturvaa vahvistavina muutoksina, tai että samalla joudutaan ottamaan kantaa myös ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen tarkistamiseen. Vaaditun uudistuksen nettokustannukset ovat alle 150 milj.euroa mikä on vähäinen osa siitä mitä jokainen viime vuosien erilaisista veroalennusratkaisuista on valtiolle ja kunnille maksanut ilman, että köyhimmät ovat niistä juurikaan hyötyneet. Kyse on harvinaisen selvästi vain ja ainoastaan ns. poliittisesta tahdosta. 24.9. 2009