Elvytyksen exit ennenaikaista

Amerikkalainen taloustieteen nobel-guru Paul Krugman kävi Helsingissä. En kuulunut hänen luentotilaisuuttaan kuulemaan  kutsuttujen joukkoon, mutta olen suuren osan hänen kirjallisesta tuotannostaan lukenut. Hänen loisteliaalla tyylillä kirjoitetut kirjansa ja kolumninsa ovat hieno esimerkki siitä, että tärkeää talous- ja yhteiskuntapoliittista analyysiä voi Nobel-palkittukin esittää sellaisella tavalla, ettei sen ymmärtämiseen vaadita kansantaloustieteen jatko-opintoja.  Krugman on tulonjaosta, oikeudenmukaisuudesta ja heikko-osaisista kiinnostunut amerikkalainen liberaali, eurooppalaisittain siis demari. Niinpä hänen näkemyksensä elvytyksestä finanssikriisin synnyttämän laman hoitamisessa poikkeaa paljon puhuvalla tavalla Suomen hallituksen ja valtiovarainministeri Kataisen linjauksista. Siinä missä Katainen on koko ajan ollut huolissaan elvytyksen ylimitoituksesta ja haluaa sen lopettamista jo ennen kuin se on alkanutkaan, varoittaa Krugman ennenaikaisesta finanssipolitiikan kiristämisestä. Luotan tässä enemmän Krugmaniin, joka edustaa sekä terveempää arvopohjaa että parempaa asiantuntemusta kuin kokoomuksen puheenjohtaja.  23.9. 2009