Kyllä ahneus keinot keksii

Olen tähän asti pitänyt osuustoimintaa melko lailla saalistusvapaana vyöhykkeenä, mutta Hesarissa paljastettu OP-Pohjolan asiakkailta piilotettu johdon voitonjakokikkailu holding-yhtiöllä osoittaa ikävällä tavalla, että kyllä ahneus keinot keksii. Johdon ontuvat selittelyt eivät asiaa paranna. Ensin pääjohtaja selittää, että järjestelmä oli otettava käyttöön sen vuoksi, että jos haluaa olla investointipankkiliiketoiminnoissa mukana on tehtävä kuten muukin markkina, mutta jo muutaman päivän perästä toteaa, että tällaiset järjestelmät ovatkin nyt alalla harvinaisia, joten OP-Pohjolassakin on päätetty niistä luopua. 

Säästöpankkiliitto näyttää sentään vielä puolustavan osuustoiminnallisia arvoja irtisanoutuessaan tällaisista järjestelmistä. Olisi ihan hyvä, että myös S-ryhmä, jolla lienee täysin puhtaat paperit, antaisi avoimen selvityksen omista palkkausjärjestelmistään.29.12. 2011

Simon Sebag Montefiore, Jerusalem. The Biography, Weidenfeld & Nicolson, 638 s., Chatham 2011

1325010642_Montefiore.JPGEpätavallisen kaupungin epätavallinen historia

Yksi tapa kiteyttää Jerusalemin historia yhteen lauseeseen on todeta Simon Sebag Montefioren sanoin: ”Jerusalem oli 1000 vuotta yksinomaan juutalainen, 400 vuotta kristitty ja 1300 vuotta islamilainen kaupunki; eikä yksikään näistä kolmesta uskonnosta koskaan saanut Jerusalemia haltuunsa ilman miekkaa, katapulttia tai haupitsia.”
 
Kirja etenee muuten kronologisessa järjestyksessä alkaen esihistoriallisista ajoista ja päätyen vuoteen 1967, mutta alkaa kuvauksella Jerusalemin piirityksestä ja valtauksesta vuonna 70, joka päättyi kapinoivien juutalaisen asuttaman kaupungin hävitykseen Tituksen johtaman Rooman valtakunnan armeijan toimesta. Kukaan ei tarkkaan tiedä paljonko kaupungin asukkaita surmattiin valtauksessa esitetyistä arvioista huikeimmat ylittävät jopa miljoonan mutta ainakin kymmenistä tuhansista on kyse. Ne jotka eivät kuolleet nälkään tapettiin kammottavimmilla kidutusten höystämillä ja kirjassa monin esimerkein kerrotuilla tavoilla. Kolmen suuren maailmanuskonnon pyhiinvaelluskohteena pitämän kaupungin historia on täynnä käsittämätöntä, uskontokuntien keskinäistä ja sisäistä väkivaltaa, vuosi 70 oli tässä historiassa vain yksi monista toistuvista merkkikohdista.

Jerusalemista ei voi kirjoittaa kirjoittamatta myös samalla siihen liittyvien uskontokuntien synnystä, opeista ja historiasta sekä niiden jatkuvasta keskinäisestä taisteluista, minkä Montefiore asiantuntevasti tekee. Suvaitsemattomuuden verisen historian lukeminen on jo sellaisenaan tarpeeksi masentavaa, mutta masennusta syventää tietoisuus siitä, että sama historiaa väärentäviin myytteihin nojaava, toisen historian ja oikeudet kieltävä kilpailu alueista ja pyhistä paikoista jatkuu edelleen, ja että siihen osallistuvat yllyttäjinä myös kristityt fundamentalistit ja muut alueelle täysin ulkopuoliset ryhmät omine ns. pyhien tekstien tulkintoineen.

Tämä Jerusalemin kysymyksen uusi kansainvälistyminen ristiretkien aikaa  voi pitää sen ensimmäisenä aaltona sai vauhtia 1800-luvulla, jolloin monien hallitsijoiden ja poliitikkojen ohella erityisesti kristityt ryhmät alkoivat tehdä turismi- ja pyhiinvaellusmatkoja pyhälle maalle etupäässä Englannista, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Vierailijoihin kuuluivat mm. Nikolai Gogol ja Mark Twain. Käynti oli pettymys Gogolille, joka mystikkona kärsi 30-luvulla jo viralliseen tautiluokitukseen otetusta ”Jerusalem-syndroomasta”. Gogolin matka ei rikastuttanut liioin maailmankirjallisuutta, kuten muutoinkin vain aniharva niistä 5000 teoksesta, jotka vuosina 18001875 välillä englanniksi julkaistiin Jerusalemista. Merkittävin poikkeus on skeptikko Mark Twainin ironiaa ja huumoria viljelevä Innocents Abroad.

Pohjoismaatkin mahtuvat ohimennen mukaan kirjaan. Yhden kappaleen verran kerrotaan Norjan teini-ikäisen kuninkaan Sigurdin vierailusta 60 aluksen laivastonsa kanssa Välimeren perukoilla ja hänen talvehtimisestaan Jerusalemissa ristiretkikuningas Baldwinin vieraana kiitoksena hänen avustaaan Sidonia hallussaan pitäneen muslimien karkotuksessa.

Yksi suomalainenkin on kirjaan mahtunut. Hän on 1865 syntynyt kirjailija ja juutalaisten ajanlaskua käsittelevällä väitöskirjalla tohtoroitunut Valter Juvelius hänen tunnetuin tuotteensa lienee ”Jo Karjalan kunnailla lehtii puu” -kappaleen sanoitus joka väitti hämärään jääneellä tavalla saaneensa tietoonsa Salomonin aarteen ja Liitonarkin kätköpaikan Jerusalemissa. Hän sai vakuutettua brittiläiseen aatelissukuun lukeutuneen seikkailijan Monty Parkerin asiasta ja hankkimaan arkeologisen retkikunnan rahoituksen, josta enin osa tarvittiin erilaisten viranomaisten lahjontaan. Arabivaatteisiin naamioituneiden aarteenetsijöiden yritys aloittaa laittomat kaivuut keväällä 1910 Temppelivuorella päättyi lyhyeen ja sai aikaan melkoisen mellakka-aallon, joka Montefioren mukaan oli ainutlaatuinen siinä, että se yhdisti sekä juutalaiset että muslimit mellakoimaan saman asian nimissä. Parker joutui hengen hädässä pakenemaan koko Palestiinasta.

Simon Sebag Montefioren aikaisempaan tuotantoon kuuluvat mm. kiitosta saaneet ja laajalti luetut elämäkerrat Josef Stalinista ja ruhtinas Potemkinista. Tähän aiheeseen häntä on vetänyt myös henkilökohtainen tausta. Kirjoittaja on sukua vuonna 1785 syntyneelle ja yli satavuotiaaksi eläneelle Sir Moses Montefiorelle, Rotschildin sukuun naineelle rikkaalle englanninjuutalaiselle pankkiirille ja liikemiehelle, jonka rahoitti runsaskätisesti juutalaisten asutushankkeita Jerusalemin ympäristössä. Montefiorella ei ollut tunnustettuja jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa, vaikka hän vielä yli 80-vuotiaana sai palvelustytön raskaaksi. Simon Sebag Montefiore on hänen veljensä pojanpoika. Tämä sukulaisuussuhde ei ole kuitenkaan mitenkään ohjannut kirjoittajan kynää tai muutoinkaan ollut esteenä sille tasapuoliselle ja objektiiviselle tavalle, jolla hän on ehkä yhtä maailman vaikeimmista aiheista lähestynyt.

Joulukuu 2011

Kestävyysvaje

Hallituksen iltakoulussa puhuttiin keskiviikkona mm. talousnäkymistä ja valmistautumisesta kevään kehysriiheen. Jotkut lehdet ovat jo pitkään lietsoneet liki paniikkimielialaa ja kertoneet, miten Suomi on viimeistään keväällä uusien mittavien leikkausten edessä tai muutoin paha perii koko maan. Hallituksessakin ilmapiiri oli vakava, mutta panikoitumista ei ollut havaittavissa. Jo hallitusneuvotteluissa sovittiin siitä, miten ylivelkaantumisen estämisen edellyttämä mahdollinen lisäsopeutustarve toteutetaan niin, että toimet jakaantuisivat tasan menoleikkausten ja veronkorotusten kesken. Tässä suhteessa ei kukaan ole esittänyt muutosta linjaukseen.   Tärkeämpi asia on kuitenkin arvioida oikein millainen sopeuttamisen tarve todellisuudessa on ja minkälaisia toimia ja millä aikaperspektiivillä se edellyttää. Tässä suhteessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan eilen julkaistu puheenvuoro edustaa harvinaista järkeä. Sen peruslähtökohta on, että Euroopan maista vakavaraisimpiin kuuluvaa Suomea ei uhkaa sellainen velkakriisi, että alijäämää pitäisi lähteä kuromaan umpeen sellaisilla edessä olevaa odotettua laskusuhdannetta vauhdittavilla toimilla, jotka vain heikentävät kasvua, kasvattavat työttömyyttä ja merkitsevät siten pitemmän aikavälin kestävyysvajeen kasvattamista. Suomen kaltaisen maan ei tule turvautua finanssipolitiikan kiristystoimiin väärässä suhdannetilanteessa. Lisäsopeutuksen aika tulee sekin kehyskauden loppupuolella, mutta tärkeintä on nyt sitoutua sellaisiin rakenneuudistuksiin, jotka tehokkaasti puuttuvat kansantalouden pidemmän aikavälin kestävyysvajeeseen. Mitä kestävyysvajeella täsmällisesti tarkoitetaan ja miten se lasketaan on erimielisyyden kohde. Kuitenkaan sitä, että väestörakenteen muutos ja ikääntyminen muuttavat työelämässä ja sen ulkopuolella olevan väestön suhdetta niin, että työsskäyvät saavat elättää paljon suuremman epäaktiivin väestön tulevaisuudessa, ei kukaan voi kiistää. Siitä myös seuraa vääjäämätön tarve työurien pidentämiseen. Suurin erimielisys koskee sitä, edellyttääkö tämä muun ohella myös eläkeiän nostamista. Siitä, mitä muuta rakenneuudistukset tarkoittavat, ei ole kuntauudistusta lukuunottamatta kovin yhteistä käsitystä ja senkin osalta toteutus on vielä hyvin avoin. Näiden rakenneuudistusten joukkoon on myös lisättävä terveydenhoidon rahoitusuudistus, joka takaisi julkiselle terveydenhoidolle riittävät resurssit ja lopettaisi ihmisten eriarvoisuutta räikeästi kasvattavan yksityisen terveyssektorin julkisilla varoilla tapahtuvan lihottamisen.

Toivottavasti hallituksessa löytyy oikea yhteisymmärrys kestävän taloudenpidon linjauksista. Yksi edellytys tälle on, että pidetään kiinni hallituksen keskeisestä tavoitteesta, eriarvoisuuden vähentämisestä. Suomalaiset ovat valmiita hyväksymään myös omaan toimeentuloonsa kohdistuvia kiristyksiä, jos ne ovat talouden tasapainon ja kestävyyden säilyttämiselle välttämättömiä ja jos ne kohdistuvat oikeudenmukaisella tavalla niin, että varakkain ja parhaiten toimeentuleva väestönosa kantaa niistä kantokykynsä mukaisen osuuden. Räikeä esimerkki ihmisten oikeudentunnon loukkaamisesta on se, että eläkevakuutusyhtöiden johtajat lähtevät 60 täytettyään täydelle eläkkeelle. 

Kestävien ja hyväksyttävien ratkaisujen löytäminen ja niistä sopiminen saattaa myös edellyttää jokaiselta hallitusosapuolelta joidenkin niiden pyhiksi määrittelemien reunaehtojen tarkistamista.

23.12. 2011

Kulle Raig, Pitkä matka lähelle. Naapuriksi vapaa Viro, Kirjastus, 316 s. Tartto 2011

1324667192_Raig.JPGSuomi ja Viron itsenäisyyden palauttaminen

Kulle Raig aloitti Tarton yliopistossa suomen kielen opiskelun jo 50-luvun lopulla aikana, jolloin sukulaiskielen taidolla ei ollut vielä kovin paljoa käyttöä tulkin tehtävissä. Asiat muuttuivat presidentti Kekkosen Viron historiassa merkkipaaluksi jääneen Viron vierailun ja hänen Tarton yliopistossa viron kielellä pitämänsä luennon jälkeen, joka mursi sodan jälkeisen Neuvosto-Viron eristämisen ja johti seuraavana vuonna Helsingin ja Tallinnan välisen lauttaliikenteen uudelleen aloittamiseen. Virolaiset, joilla oli maan pohjoisosissa mahdollisuus seurata Suomen tv-lähetyksiä, saivat nyt henkireiän ulkomaailmaan. Matkailijavirta oli pitkään tietysti yksipuolisesti Suomesta Viroon suuntautunutta, sillä järjestelmä rajoitti tarkkaan niiden virolaisten määrän, joiden sallittiin vierailla kapitalistisessa maassa.

Myös kieli-insituutin Suomen kielen opettajuuden jälkeen Inturistin oppaana ja Viron radion toimittajana työskennelleen Kulle Raigin kielitaidolle avautui laajenevasti käyttöä tulkin tehtävissä ja Viron radion suomenkielisenä toimittajana sekä Virossa että Suomessa, vaikka Raigin Suomen matkoihin tuli hänen ystäväpiirissään peitenemellä Kindness, Generosity and Beaty kutsutun kolmen kirjaimen järjestön – KGB:n näkökulmasta itse asiassa aiheellisten – epäluulojen vuoksi pakollinen kahdeksan vuoden tauko ennenkuin viranomaiset joutuivat taipumaan perestroikan irtipäästämien muutosvoimien edessä ja käytännössä vapauttamaan matkustamisen.

Kun Viron itsenäistymisprosessi elokuussa 1991 Moskovassa tehdyn ja pian epäonnistuneen kaappauksen vuoksi kulminoitui, oli Kulle Raig ollut Helsingissä töissä ensin Yleisradion toimittajana ja helmikuusta alkaen Viron Helsingin toimiston toiminnanjohtaja. Tosiasiassa tämä toimipiste toimi eräänlaisena Viron epävirallisena lähetystönä ja elokuun kriittisinä päivinä jopa ulkoministeriönä, kun Viron ulkoministeri Lennart Meri oli silloin Helsingissä johtamassa toimia tuen ja tunnustusten saamiseksi Viron itsenäisyydelle.

Raigin muistelmateos keskittyy Viron Suomi-suhteisiin ja maan itsenäistymisen ratkaiseviin vuosiin. Hän kirjoittaa siitä, miten virolaiset saivat pyrkimyksilleen laajaa ja aitoa tukea Suomesta, vaikka virallinen Suomi pelasi tunnustamisen suhteen hyvinkin varman päälle niin kauan kun Neuvostoliitto vielä oli olemassa tavalla, joka arvostelijoiden silmissä näytti jopa kylmäkiskoisuudelta Viroa kohtaan. Raig jakaa kiitoksia niille suomalaisille, jotka jo varhaisessa vaiheessa Esko Ollillan tai Seppo Heikinheimon tavoin toimivat virolaisten hyväksi, mutta on myös pitkämielinen ja ymmärtävä virallistakin Suomea kohtaan. Tässä hän noudattaa Lennart Meren linjaa. Kuten Raig kirjoittaa, Meri ei  ”missään vaiheessa suostunut kritikoimaan Suomea sen paremmin kuin suomalaisia poliitikkojakaan, ei ainakaan julkisesti. Tai jos hän sen teki, niin hyvin hienovaraisesti. Hän tiesi hyvin, ettei hänen toimintansa olisi ollut mahdollista ilman Suomen ja suomalaisten ystävien apua”.

Viron itsenäistymisen jälkeen Raig jatkoi Viron uudelleen avatussa Helsingin lähetystössä konsulina ja kulttuurineuvoksena ja sen jälkeen vielä kolme vuotta Viron Suomen instituutin johtajana ja seisemän vuotta Suomen Viro-yhdistysten liiton toiminnanjohtajana. Pian Viron presidentiksi valitun Meren luottohenkilönä hän oli näin vanhan Suomen sillan jälleenrakennusvuosina avainasemassa sekä havainnoitsijana että tekijänä naapureiden yhteistyössä.

Raigin kirjoittajanominaisuuksiin kuuluu, että hän voi kirjoittaa myös hyvin lämpimästi ja kunnioittavasti esimerkiksi Seppo Heikinheimosta ja Lennart Merestä peittelemättä kuitenkaan heidän monin tavoin hankalia ominaisuuksiaan ja niistä seuranneita vaikeuksia. Raigin teos ei pyri olemaan historiantutkimusta, mutta se on kokeneen toimittajan otteella kirjoitettu teos, joka antaa paljon tietoa ja ainesta myös tutkijoille.

Joulukuu 2011

Kim Jong-il  1942 – 2011

Kim Jong-ilin poismeno ei  kohdannut Pohjois-Koreaa valmistautumattomana, sillä vallan siirtoon hänen pojalleen oli jo varauduttu.  Pohjois-Korea on pitkään oman valintansa mukaisesti ollut maailman sulkeutunein valtio. Tästä on maksettu kova hinta mm. toistuvina nälänhätinä, joita myös Suomi on humanitäärisellä avulla ollut lieventämässä. Mitä maassa seuraavaksi tapahtuu on vaikea ennustaa. Epävarmaksi asemansa kokeva johto voi takertua vielä tiukempaan vallankeskitykseen, eristäytymiseen ja sotilaalliseen agressioonkin, mutta voi myös vähitellen avautua ja suuntautua välttämättömien uudistusten tielle. Näinhän on monien odottamattomaksi mutta mieluisaksi yllätykseksi tapahtunut Aasian toisessa sulkeutuneessa maassa Myanmarissa. Jos Pohjois-Korea on valmis tähän, on EU:nkin oltava valmis siitä tukemaan ja siihen rohkaisemaan, sillä epävakaus Korean niemimaalla on ollut jatkuva uhka laajemmallekin rauhalle maailmassa.  19.12. 2011