Helsinki Photography Festival, avajaispuhe. Helsinki, 7.10.2005

Arvoisa juhlayleisö
Your exellency
Distinguished guests

Minulla on ilo ja kunnia tuoda valtiovallan tervehdys tälle  jo kymmenennelle Helsingin kansainväliselle valokuvafestivaalille.

On behalf of the Finnish government I have the pleasure to greet the Helsinki Photography Festival, which is already the tenth of its kind.

Valokuvan hyväksymisen kehittyminen varteenotettavaksi taiteenlajiksi on vienyt aikansa.  Valokuvaa pidettiin kauan lähinnä tilanteen kuvaajana ja historian taltiointina, eikä se saanut ansaitsemaansa arvostusta. Valokuvauksen kaikenpuolinen kehittyminen on osaltaan mahdollistanut sen nousemisen muiden taidelajien rinnalle.  Niinpä maamme valtiovalta tukee nykyisin valokuvataidetta siinä kuin muitakin taiteen lajeja. Tällä kertaa valtion puolelta tukijoina ovat  ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Finnish Fund for Art Exchange FRAME, Opetusministeriö, Uudenmaan taidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoimikunta.

Myös ulkoasiainministeriö on taiteen tukena. Itse asiassa se on kaikista taiteen aloista tukenut varsin paljon valokuva- ja mediataidetta viime vuosina. Valokuva, jos mikä, on erinomainen diplomatian työkalu. Siihen on selkeät syynsä. Paitsi suomalaisen valokuvataiteen korkeaa tasoa, valokuvanäyttelyjen etuna on niiden helppo ja edullinen liikutettavuus.  Maailmalla kiertää jatkuvasti ulkoasiainministeriön tuottamia tai sen tukemia valokuvanäyttelyjä. Ministeriön tuottamien näyttelyjen ja sen tukemien näyttelyjen välillä on usein kuitenkin tietty ero. Edelliset kuuluvat  yleiseen Suomen tunnetuksi tekemiseen ja jälkimmäiset suomalaisen valokuvataiteen tunnetuksi tekemiseen  Tosin  viime kädessä silloinkin on kysymys suomalaisen kulttuurin tunnettuudesta..

Haluaisin vielä tuoda esille yhden aspektin. Suomea voi tehdä myös tunnetuksi tuomalla ihmisiä tänne eikä vain viemällä heitä ulos. Ulkoasiaiministeriö kutsuu vuosittain parisataa kulttuurivaikuttajaa maahamme tutustumaan maamme rikkaaseen kulttuurielämään ja myös valokuvataiteeseen.

Tämä, jo kymmenettä kertaa järjestettävä  festivaali poikkeaa luonteeltaan aiemmista siten, että se on järjestetty Valokuvataiteilijain liiton ja British Councilin yhteistuotantona.

Kulttuurivienti on nostettu hallitusohjelman kehittämisalueeksi ja osaksi hallituksen globalisaatiostrategiaa. Mutta siihen tulee liittyä luontevasti myös tuonti. Kulttuuriyhteistyö käytännön tasolla. Kyseessä on siis varsin poikkeuksellinen projekti, joka saattaa olla mallina muillekin taiteen aloille. Tässä yhteydessä onkin syytä onnitella British Councilia niistä kuudestakymmenestä vuodesta, joilla se on rikastuttanut maamme kulttuurielämää.

In this context I am happy to express my pleasure to see this kind of practical cooperation which reflects also the Governments endeavours to promote cultural relations with  our partner union countries.
I congratulate the British Council for it’s already sixty years as a part of our country’s cultural life.

Thank you.
Kiitoksia.