Tiedote puheesta ruotsinsuomalaisten vähemmistöseminaarissa Botkyrkassa, Ruotsissa 31.8.2002

Suomen kielen opetus turvattava Ruotsissa

Ruotsin ja Suomen suhteet ovat tänään niin läheiset ja hyvät, että myös kielikysymyksen kaltaisista vaikeammista asioista on helppo keskustella, totesi ulkoministeri Erkki Tuomioja ruotsinsuomalaisten järjestämässä tilaisuudessa Ruotsin Botkyrkassa lauantaina. Maiden suhteet ja esimerkiksi kulttuurinen kanssakäyminen ovat pian entistäkin luontevammat, sillä Suomeen on tulossa kaksoiskansalaisuuden mahdollistava laki. Suurin ryhmä, jota se koskee, ovat juuri ruotsinsuomalaiset. Ruotsissa kaksoiskanslaisuus on jo sallittu.

Tuomioja kiitti Ruotsia siitä, että se on viime vuosina ollut hyvin aktiivinen kielikysymyksessä. Vähemmistökielistä on säädetty laki, mitä voi pitää historiallisena tapahtumana. Mutta myös huolenaiheita löytyy. Kielilain käytännön tulokset ovat vielä melko vaatimattomat. Ruotsin koululaitoksen tilastot kertovat, ettää suomenkielinen kouluopetus ruotsinkielisissää kouluissa lähestulkoon romahti sen jälkeen, kun vastuu kotikielen, joksi äidinkieltä aikaisemmin kutsuttiin, opetuksesta siirtyi vuonna 1991 kunnille. Myös suomen kielen opetuksen tilanne Ruotsin yliopistoissa on huolestuttava, Tuomioja huomautti.

Suomenkielisisillä vapaakouluilla on tärkeä tehtävä suomenkielisen opetuksen säilymisessä ja kehittymisessä. Suomi ei osallistu väittelyyn vapaakoulujen ja kunnallisten koulujen tilanteesta, Tuomioja sanoi. Suomen mielenkiinnon kohde on yksinomaan se, että ruotsinsuomalaisilla säilyy suomenkielinen opetus.

Ruotsissa on vastikään valmistunut kielipoliittinen mietintö, joka käsittelee ruotsin kielen ja muiden kielten asemaa. Mietintö osoittaa sen, että Ruotsissa on sekä tahtoa että kykyä kehittää vähemmistökielten asemaa, Tuomioja kannusti. Mietinnön ruotsin kielen toimintaohjelmasta voidaan hänen mukaansa ottaa oppia myös Suomessa.