Vieläkö EU:sta on maailman pelastajaksi ?

Vielä ennen finanssikriisiä Euroopan unionilla oli korkea käsitys itsestään maailman pelastajana. Se oli ylimitoitettua hybristä, mutta ei siinä suhteessa kokonaan katteetonta, että EU oli ainoa kansainvälinen toimija, joka näytti ottaneen ilmastonmuutoksen pysäyttämisen vakavasti. EU on päätöksillään sitoutunut huomattaviin uusiin päästöjen vähentämistavoitteisiin jo ilman kansainvälisiä sopimuksia ja vielä suurempiin, jos sellainen syntyy.  EU:n todellista kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet on koko […]

Lue lisää...

Liikennekaaosta luvassa Ruotsissa?

Suomen kohtuullisen hyvistä taksioloista, joita kilpailuasiamies Purasjoki ei ole vielä päässyt sotkemaan, Ruotsiin matkustaneet ovat jo pitkään joutuneet ensimmäisenä tulikokeenaan selviytymään Tukholman ”vapaiden taksimarkkinoiden” kaaoksesta tulematta huijatuiksi. Seuraavaksi he saavat opetella tulemaan toimeen yksityistetyn rautatieliikenteen kanssa. Näin ainakin, jos Ruotsin porvarihallituksen suunnitelmat toteutuvat. Jos ei muuta niin aie ainakin osoittaa ihailtavaa uskollisuutta kilpailun ja yksityistämisen onnen […]

Lue lisää...

Teknologian kehitysvekselit

Maailma on ainakin otsikoiden ja lausumien tasolla kokenut myöhäisenäkin tervetulleen ilmastoherätyksen. Siihen liittyy voimakkaasti myös pyrkimys ratkaista päästöjen vähentämisen tarve kehittämällä kokonaan uusia teknologioita. Tässä ei ole kyse vain siitä, että otetaan kaikkialla käyttöön paras ja puhtain olemassaoleva teknologia, vaan yhtä lailla siitä, että uusien teknologioiden odotetaan ratkaisevan nyt vielä mahdottomia asioita. On tietysti luonnollista […]

Lue lisää...

Maahanmuutto

Presidenttifoorumissa sanailtiin maahanmuutosta, vaikka isoista vastakkaisuuksista tuskin oli kyse. Presidentti Halonen on täysin oikeassa siinä, että maahanmuuttajiin tulee suhtautua tulevina kansalaisina, joilla on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestölläkin, eikä vain työvoimana jota voidaan ja pitää jotenkin säädellä Suomen työmarkkinasuhdanteiden mukaisesti. Suhdanteet vaihtelevat, mutta väestön ikääntyminen ja siitä seuraava väestörakenteen muuttuminen niin, että ei-työssäkäyvien ikäluokkien suhteellinen […]

Lue lisää...

Hallitus kaivaa pohjaa julkiselta terveydenhuollolta

Hallituksen esitys terveydenhuollon palveluseteleistä oli eilen eduskunnan lähetekeskustelussa. Sen keskeinen sisältö on, että palvelusetelin antaessaan kunta sitoutuu maksamaan yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelun käyttämisestä syntyneet kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Kunta päättää itse, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja määrää sen arvosta. Asiakkaalla on toki myös mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunta on velvollinen järjestämään palvelun muuten. Esitys […]

Lue lisää...