Kirjoitus ”Suomalaisia tarvitaan kansainvälisissä tehtävissä” Helsingin Sanomissa 24.11.2012

Anneli Jäätteenmäki kirjoitti Helsingin Sanomissa 18.11., että on Suomen etu saada suomalaisia tärkeisiin EU-virkoihin.


Olemme tästä aivan samaa mieltä. Suomalaisten työskentely kansainvälisissä järjestöissä ja EU-toimielimissä on tärkeä voimavara ja vaikutuskanava. Ulkoasiainministeriössä on kiinnitetty asiaan erityistä huomiota ja tehty ministeritasolla linjauksia, joilla pyritään myönteisesti vaikuttamaan tilanteen parantamiseksi.

Päätöksemme mukaisesti kansainvälisten rekrytointien hoitamista kehitetään ulkoministeriössä entisestään. Tehostaminen koskee EU:n virkoja sekä muita kansainvälisten järjestöjen tehtäviä. Hakijoita EU:n ulkosuhdehallinnon tehtäviin on paljon kaikista EU-maista ja aina ehdokkuus ei tuo toivottua lopputulosta. Meillä on ollut erinomaisia hakijoita, mutta kilpailu on kovaa. Uskomme, että valintaprosessien läpinäkyvyyden parantuminen ja oma pitkäjänteinen työmme parantavat menestystämme jatkossa.

On tärkeää, että kaikki EU-jäsenmaat ovat riittävästi edustettuina EU:n ulkosuhdehallinnossa. Yhteisen ulkopolitiikan muotoilu edellyttää, että kaikilla jäsenmailla on tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteisten linjausten valmisteluihin. Sama pätee myös YK:iin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin. On tärkeää olla mukana vaikuttamassa politiikkavalmisteluihin ja päätöksentekoon.

Pyrimme saamaan enemmän hyviä ja asiantuntevia suomalaisia kansainvälisiin järjestöihin kaikilla tasoilla. Johtotason tehtävät ovat erittäin tärkeitä, mutta niin ovat myös juniori- ja keskitason paikat sekä asiantuntijatehtävät, joista on mahdollista edetä ylemmäs. Kokemusta kansainvälisistä organisaatioista on tärkeää hankkia mahdollisimman varhain, jotta tarvittavaa näyttöä on johtotehtäviä hakiessa.
 

Haluamme rohkaista suomalaisia asettumaan ehdokkaiksi kansainvälisiin tehtäviin. Suomalaisia voisi olla huomattavasti enemmän vastuullisissa tehtävissä EU:n lisäksi YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä sekä muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä.

Tuemme aktiivisesti hyviä suomalaisia ehdokkaita jatkossakin. Kansainvälisissä tehtävissä toimimisesta on hyötyä ja lisäarvoa Suomelle, mistä syystä palvelu näissä tehtävissä lasketaan hyödyksi ja lisäarvoksi esimerkiksi UM:n virkamiehille oman uransa kehityksen kannalta. Jotta pärjäämme jatkossa paremmin kansainvälisissä hakuprosesseissa, meidän tulee osata paremmin ennakoida ajoissa avoimiksi tulevat tehtävät ja tukea hyviä suomalaisia hakijoita. Sanomattakin on selvää, että me kolme ministeriä tuemme osaltamme suomalaista osaamista ja erinomaisia ehdokkaitamme kansainvälisissä hauissa.

Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

Alexander Stubb
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri

Heidi Hautala
Kehitysministeri