PALESTIINASSA TARVITAAN VAPAAT VAALIT , Freivaldsin,Tuomiojan, Jaglandin ja Kofodin yhteisartikkeli, Uutispäivä Demari, syyskuu 2004

Erkki Tuomioja

PALESTIINASSA TARVITAAN VAPAAT VAALIT – LAILA FREIVALDSIN, ERKKI TUOMIOJAN, THORBJØRN JAGLANDIN JA JEPPE KOFODIN YHTEINEN ARTIKKELI

Uutispäivä Demari, syyskuu 2004

Me, tämän artikkelin allekirjoittajat, olemme kukin omalla tavallamme nähneet, että palestiinalainen yhteiskunta on ajautumassa kohti humanitääristä katastrofia ja poliittista romahdusta. Israelilaismiehitys on vähitellen tuhonnut palestiinalaishallinnon infrastruktuurin ja presidentti Arafatin eristäminen on tehnyt Palestiinan johdon toiminnan mahdottomaksi. Myös palestiinalaishallinto on itse kaivanut maata jalkojensa alta antamalla korruption levitä ja laiminlyömällä lukuisten aseellisten ryhmittymien valvonnan.

Gazan alueen tilanne on räjähdysherkkä. Useat aseellisten ryhmien johtajat ovat ottamassa haltuunsa Länsirannan kaupunkeja, kuten Tulkarimin, Jeninin ja Qalqilyan. Nämä sotilasjohtajat ovat riippuvaisia rahoituksesta, ja monet seikat viittaavat siihen, että he saavat tukea Hizbollah-sissijärjestöltä, jota Syyria ja Iran sekä muut al-Qaida-verkostoon yhteydessä toimivat ryhmät tukevat.

Kuten Afganistan ja Somalia aikoinaan, uhkaa myös Palestiinan aluetta pirstoutuminen. Tämä hajoaminen aiheuttaa tuntuvia seurauksia Lähi-idälle ja muulle maailmalle. Palestiinalaisten kohtelusta on tullut henkilökohtainen asia koko maailman muslimeille ja esimerkiksi Bin Laden käyttää sitä hyväkseen lietsoakseen lännen ja Israelin vastaista mielialaa. On vaikea uskoa, että Irakiin saataisiin luoduksi rauhaa ja vakautta, ja että arabimaissa vaikuttavat uudistusvoimat pääsisivät toimimaan täydellä teholla, jollei Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin löydetä ratkaisua. Siihen saakka joudumme todistamaan koko alueella vaikuttavaa, itseään ruokkivaa väkivallan ja fundamentalismin kierrettä.

Palestiinassa on mahdollisimman pian järjestettävä vapaat vaalit. Se on mielestämme välttämätöntä, jotta palestiinalaisjohto saisi vakiinnutettua asemansa.

Tällä hetkellä terroristiryhmät ja sotilasjohtajat kasvattavat kannatustaan ja vaikutusvaltaansa aseiden avulla. Maltillisille palestiinalaispoliitikoille on annettava vaihtoehtoinen mahdollisuus saada kannatusta ja vaikutusvaltaa äänestyslippujen avulla, niin että paikallishallinnon ja Palestiinan kansallisen neuvoston kuin presidentinkin valitsemiseksi järjestetään vaalit. Palestiinalaishallinto on päässyt jo hyvään vauhtiin välttämättömässä Palestiinan äänestäjien rekisteröinnissä, joten jos Israel myötävaikuttaa asiaan, vaalit voidaan järjestää verrattain pian. Vapaiden ja edustavien vaalien järjestäminen edellyttää, että Israel hyväksyy vaalit myös Itä-Jerusalemissa.

Kehotamme Yhdysvaltoja ja kaikkia eurooppalaisia hallituksia tukemaan vaatimusta Palestiinan vapaiden vaalien järjestämisestä ja avustamaan palestiinalaishallintoa vaalivalmisteluissa sekä käytännön toimin että taloudellisesti.

Samalla, kun vaaleja valmistellaan, on erityisesti Euroopan otettava vastuu Palestiinan poliisivoimien jälleenrakentamisesta, jotta uusi palestiinalaishallinto saa takaisin määräysvallan Palestiinan kaupungeissa ja maaseutukylissä. Egypti ja Iso-Britannia panostavat tällä hetkellä runsaasti tähän alueeseen, mutta lisää apua tarvitaan.

Pääministeri Ariel Sharonin suunnitelmaa Gazan alueelta vetäytymiseksi on tuettava, mutta sitä on täydennettävä neuvotteluilla Länsirannan lopullisesta asemasta. Gazan alue ei selviydy yksinään eristettynä Länsirannasta ja muusta maailmasta. Tällä hetkellä Gazan alue tuottaa vain 12 prosenttia Palestiinan kansallisesta budjetista, mutta saa yli 50 prosenttia tuloistaan tästä budjetista. Siksi Gazan kysymystä on tarkasteltava yhteydessä Länsirannan tulevaan asemaan. Väliaikaisia ratkaisuja ei enää kannata tehdä vaan on neuvoteltava lopullinen rauhanratkaisu, joka perustuu presidentti Clintonin Camp Davidissa esittämiin parametreihin.

Täysimittaisen rauhansopimuksen puuttuminen Israelin ja Palestiinan väliltä on yhtä vaarallista Israelille kuin vastapuolellekin. Jollei palestiinalaisten toivetta omasta valtiosta enää pidetä mahdollisena jatkuvan israelilaismiehityksen ja -ekspansion vuoksi, palestiinalaisväestö todennäköisesti päätyy vaatimaan täysiä kansalaisoikeuksia, muun muassa äänioikeutta Israelissa. Tällöin Israelin on joko annettava Gazan ja Länsirannan väestölle yhtäläiset oikeudet tai jatkettava nopeasti kasvavan palestiinalaisväestön syrjintää apartheidia muistuttavassa järjestelmässä.

Palestiinalaisväestön alistaminen on suurin Israelin valtioon kohdistuva uhka. Myöskään Eurooppa ei voi enää jatkaa elämistä nykyisessä tilanteessa, koska se ruokkii ääriterroristien ryhmittymiä naapurustossamme. On viitoitettava uusi tie, joka perustuu vapaisiin vaaleihin ja palestiinalaishallinnon jälleenrakentamiseen.