”Globalisaatio vaatii eurooppalaista vastausta”, www.opendemocracy.net, täällä suomenkielinen tiedote englanninkielisestä kirjoituksesta sivuilla

Erkki Tuomioja

GLOBALISAATIO VAATII EUROOPPALAISTA VASTAUSTA

www.opendemocracy.net, 19.7.2001

Globalisaatio pakottaa kehittämään uusia, vahvoja demokratian muotoja.
Euroopassa on korkea aika vastata tähän haasteeseen, jotta kansalaisten
luottamus politiikkaan palaisi, kirjoittaa ulkoministeri Erkki Tuomioja
riippumattomassa, kansainvälisessä openDemocracy.net -verkkojulkaisussa.

Olisi mukavaa voida sanoa, että meillä on jo tarvittavat instituutiot,
Tuomioja toteaa. Monet kuitenkin kokevat esimerkiksi Euroopan unionin ja
maailman kauppajärjestön WTO:n pikemminkin ongelmana kuin ratkaisuna.
Tuomioja huomauttaa, että jos äänestäjät halutaan vakuuttaa muusta, näiden
instituutioiden on otettava uusi suunta. Niiden on päätöksillään ja
toiminnallaan osoitettava, että ne auttavat yhteiskuntia hallitsemaan
paremmin niitä globaaleja voimia, jotka parhaillaan muuttavat maailmaa.

Eurooppa tarvitsee
demokratian sillan

On rakennettava lujalla työllä silta edustuksellisen demokratian ja
kansalaisten välille, Tuomioja luonnehtii. Liikenteen sillalla pitää olla
kaksisuuntaista.

Nyt edustuksellisten toimijoiden ja kansalaisten välillä on levenemässä
kuilu. Sen toisella puolen on se politiikka, jota edustuksellisen
demokratian ja kansainvälisten järjestöjen puitteissa harjoitetaan.
Toisella puolella ovat ne käsitykset, joita äänestäjät eri maissa
muodostavat näiden instituutioiden kyvystä ja tahdosta tuottaa tuloksia.

Hyvää tarkoittava vuoropuhelu hallitsevien instituutioiden ja erilaisten
kansalaisjärjestöjen välillä ei riitä, sillä se perustuu ”nuo ja me”
-asetelmalle. Sen sijaan on palattava jakamattomaan me-politiikkaan ja
päätöksentekoon, Tuomioja vaatii. Siinä ovat vastuuta jakamassa myös
yhteiskunnalliset liikkeet ja poliittiset puolueet, eivät vain hallitukset
ja instituutiot.

Tämä ei tietenkään tee tarpeettomaksi järjestelmänmuutoksia, erityisesti
EU:ssa, Tuomioja toteaa. Päin vastoin, niihin on painetta enemmän kuin
koskaan. Uudistuksiin ei kuitenkaan pidä ryhtyä ikään kuin idealistisena
harjoituksena, jonka tulos sitten ojennetaan lahjana ylhäältä päin. Oikea
tapa on rakentaa yhdessä ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskunnan,
ympäristön ja talouden kestävyyttä. Tällainen uudistusprosessi ei
onnistu, jos sitä johdetaan joko ylhäältä alas tai alhaalta ylös.

Tuomiojan mukaan Euroopan hallintoa on uudistettava pitkäjänteisesti. Kun
tavoitteena on tasavertainen hallinto, myös tämän päivän uudistustyössä on
kunnioitettava kaikkien tasa-arvoa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö
eurooppalaisilla olisi erilaisia etuja, näkökulmia ja tavoitteita.
Ympäristöarvojen laaja läpimeno on kuitenkin rohkaiseva esimerkki ihmisten
kyvystä oivaltaa yhteinen etu. Ekologiset perustelut ovat vakuuttaneet
eurooppalaiset siitä, että he jakavat yhteisen mantereen. Sillä puolestaan
on vastuuta koko maapallosta.

Tällaisiin haasteisiin Europan unionin uudistusten tulee vastata, Tuomioja
kiteyttää. Jos EU ei sitoudu globalisaatioon avoimesti ja myönteisesti, se
menettää oikeutensa odottaa äänestäjiltä uskollisuutta ja tukea.

Ulkoministeri Tuomiojan englanninkielinen kirjoitus on luettavissa
internetosoitteessa www.openDemocracy.net