Hella Wuolijoki kanssamatkustajana ja rauhantekijänä. Artikkeli Kari Immosen ja Tapio Onnelan toimittamassa teoksessa Suomi ja Viro. Yhdessä ja erikseen, Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 44, s. 173-185, Turku 1998