Eliitin opinahjossa. Artikkeli Kirsti Mäkisen ja Tuula Uusi-Hallilan toimittamassa rehtori Vesa Nikusen juhlakirjassa Muutos ja pysyvyys, s. 130-139, Keuruu 1997 (Julkaistu aiemmin teoksessa Kukkaisvallasta kekkosvaltaan 1993)