Työväenliikkeellä on onneksi vielä historiansa (kirja-arvostelu, Reijo Viitanen: Punainen aate, sininen vaate, L.A. Puntila: Huomautin hyvin täsmällisesti…, Marjatta Rahikainen: N.R. af Ursin, aatelismies Suomen työväenliikkeessä) Ydin 4/1995