Yliopisto ja ympäröivä yhteiskunta. Helsingin yliopiston 350-v. juhlavuoden Studia Generalia-sarjan luento 5.4. 1990. Julkaistu HYn Universitas Helsingiensis 350 juhlavuoden kirjassa, s. 89-92, Keuruu 1992