Puolueet ja yhteiskunnan muutos. Artikkeli Esko Paakkolan ja Kari E.Turusen toimittamassa kirjassa Teko ja kultuuri, Reijo Wilenius 60 v.,s.241-253, Atena, Helsinki 1990