Miten rakennetaan hyvää kaupunkia – kaavoitus- ja rakentamismenettely, demokratia. Alustus Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ja HYYn Miten rakennetaan toimiva pääkaupunkiseutu-seminaarissa 28.11 1989, julkaistu erillisvihkossa muiden alustusten kanssa.