EYn yhdentyminen ja vastavuoroisuus. Liiteartikkeli Ulkopoliittisen instituutin integraatiotyöryhmän raportissa Aktiiviseen integraatiopolitiikkaan, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusraportteja 2/1989 (19.10 1989)