Jos olisin Jukka Uunila. Alustuspuheenvuoro III liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä 12.11 1983 Dipolissa. Julkaistu neuvottelupäivien aineiston kanssa Liikuntatieteellisen Seuran julkaisusarjassa n:o 100, s.247-252, Lappeenranta 1984