Asevarustelun taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Alustus YKn aseidenriisuntaviikkojen seminaarissa 20-21.10 1979, julkaistu muiden esitysten kanssa YKn aseidenriisuntaviikon kansalaistoimikunnan kokoamassa julkaisussa, Helsinki 1979