Juho Saari, Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla, Gaudeamus, 299 s., Tallinna 2015

 

Saari

Huono-osaisuus esiteltynä ja eriteltynä

Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Juho Saari on kirjojen tuottajana lähes samaa luokkaa kuin Ilkka Taipale aikana, jolloin hän kahden viikon välein ilmaantui valtuuston kokouksiin aina viimeisin toimittamansa kirja mukanaan. Saaren julkaisujen luettelo on niin pitkä, että en edes yrittänyt laskea artikkeleiden ja kirjojen määrää. Omassa kirjahyllyssäni hänen tuotantonsa vie lähes metrin tilaa. Kirjat ovat melkein kaikki hänen toimittamiaan kokoomateoksia, joissa keskeisintä antia ovat hänen omat artikkelinsa. Hänen kokonaan itse kirjoittamiaan teoksia on vain muutama, ja siksikin on hänen uusin (ellei jotain ole jo ehtinyt kevään jälkeen ilmestyä) huono-osaisuutta käsittelevä teoksensa erityisen tervetullut.

Huono-osaiset on varmasti perusteellisin ja ajantasaisin, mittavaan tutkimukseen perustuva selvitys suomalaisesta hyvin- ja pahoinvoinnista. Leipäjonottajat, asuntoloiden ja yömajojen asukkaat, diakoniatyön asiakkaat, vankiloista vapautuneet ja mielenterveyskuntoutettavat ovat kirjan keskeistä henkilögalleriaa. Heidän asemaansa kuvataan sekä tilastollisin keinoin ja analyysein että heidän haastattelujensa kautta. Viimeksi mainitut ovat puhuttelevampia ja valaisevampia kuin pelkät tilastonumerot.

Saari esittää myös ratkaisuja huono-osaisuuden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Asunnottomuus on Saaren mukaan huono-osaisuuden ytimessä, mutta siinä on 90-luvulla tehdyn ja toimeenpannun asunnottomuuden vähentämisohjelman kautta saatu myös myönteisiä tuloksia. Huono-osaisuutta voidaan siis vähentää määrätietoisella sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikalla. Sitä tuleeko näin jatkossa tapahtumaan voi sekä hallitusohjelman että asenneilmaston kehityksen valossa epäillä. Kuten Saari kirjoittaa: ”Kuvaavaa on suomalaisten muuttunut suhtautuminen huono-osaisuuteen. Uuden laman myötä leipäjonosta tai ruoka-avusta apua hakeneiden nälkä sivuutetaan olankohautuksella ja puhumalla halpojen elintarvikkeiden saatavuudesta ja uusavuttomuudesta,”

Saarella on aina ollut tieto hallussaan ja selvät näkemykset siitä, miten asioita tulisi muuttaa. On ilahduttavaa, että hän on viime aikoina puhtaan tutkijan roolin ohitse ryhtynyt näkemyksiään myös reippaammin esittämään.

Heinäkuu 2015